De historie van v.v. Oranjeplein

           (Laatste update 6-5-2021)  

Het seizoen 1991-1992.

Op donderdag 5 september 1991 werd een Bijzondere Algemene Ledenvergadering gehouden met de volgende agendapunten:
- het kleiner worden van de club
- de gezelligheid
- de financiële situatie.
Er werd tijdens deze vergadering langdurig van gedachten gewisseld. Tot oplossingen kwam men die avond volgens  verwachting nog niet, maar de suggesties en voorstellen van de aanwezige leden, gaf het bestuur toch enige moed om door te gaan.

Op 21 november werd de Algemene Ledenvergadering gehouden. Het zittende bestuur werd herkozen. Met het oog op de financiële situatie van onze club gaven de leden het bestuur een advies om haast te maken met het zoeken naar een zustervereniging voor een samenwerkingsverband.

Door het bestuur konden slechts vier senior- en één jeugdteam worden ingeschreven met de volgende indeling:
Senioren
1e elftal in de Hoofdklasse B van de HVB
2e elftal in de reserve 2e klasse D van de HVB
3e elftal in de reserve 4e klasse D van de HVB
4e elftal in de reserve 4e klasse I van de HVB
Jeugd
D-klassers.
Aangezien er maar zeven C-klassers lid waren kon geen C-team worden ingeschreven. Oproep in het clubblad om C-spelers wierp geen vruchten af.

Theo Mulder was ook dat seizoen weer trainer van de selectie en Chuman Chang verzorger.

Grote Clubactie 1991 werd aan deelgenomen. Op een door Oranjeplein verkocht lot was duizend gulden gevallen.

Het zaalvoetbal werd in december 1991 uitgebreid met ’n damesteam.

Op 21 december 1991 werd een bingodansant georganiseerd.

Maandag 10 februari heeft er een bespreking plaatsgevonden met betrekking tot het voortbestaan van onze club, de volgende uitgangspunten kwamen naar voren:
- het voortbestaan van onze vereniging trachten vast te houden.
- zo spoedig mogelijk naar een andere accommodatie te gaan
- d.m.v. een grootscheepse actie een gezonde financiële situatie te bereiken.

Op 29, 30 en 31 mei werd een groot zaalvoetbaltoernooi gehouden in de Schilp. Aan dit evenement namen 30 zaalvoetbalteams deel. De prijsuitreiking werd verricht door Cor Lems en al met al werd het een groot succes.

In december 1991 begonnen de besprekingen met de voetbalvereniging HDV met betrekking tot een samenwerkingsverband. Over een aantal zaken waren de twee besturen het reeds eens, o.a. Oranjeplein zou verhuizen naar het Zuiderpark en daar haar wedstrijden spelen, iedere club zou zijn eigen kantine-exploitatie voeren en er was zelfs in overleg met HDV een groot deel van de begroting 1992-1993 opgesteld. Maar op 22 juni 1992 tijdens een van de laatste besprekingen, waarin voor beide verenigingen spijkers met koppen zouden worden geslagen, haakte HDV plotseling af. ‘n Aantal bestuursleden van HDV vonden het allemaal te snel gaan en het plan tot samenwerking  werd de nek omgedraaid.

En zo stond onze club weer met lege handen en de toekomst zag er heel somber uit. Het voortbestaan van onze club hing aan ’n zijden draadje. Immers doordat de  laatste seizoenen de ontvangsten veel lager waren dan de uitgaven, was er ’n openstaand bedrag ad fl. 33.200,--aan de Gemeente Den Haag ontstaan. Eind mei werd in ’n bespreking, gehouden op de binnenplaats bij het clubgebouw, aan ongeveer 15 Oranjeplein-getrouwen de situatie van dat moment medegedeeld. Uitkomst was om toch alles in het werk te stellen, dat de club zou blijven voortleven.  

In een alles of niets overleg met de Gemeente kwamen de volgende keuzes naar voren:
 A. in het ergste geval kon de voetbalvereniging Oranjeplein maar beter worden opgeheven.
B. in het gunstigste geval zou het voortbestaan van de voetbalvereniging Oranjeplein kunnen worden verlengd, indien de schuld aan de Gemeente zou worden voldaan.

Zo werd dit opgelost:
Het bestuur was gedurende de maanden mei en juni druk bezig geweest om het voetbalspelletje voor het komend seizoen veilig te stellen. Om dit te realiseren had het bestuur vele leden en sponsoren benaderd voor een financiële bijdrage. De heer Wout Brand van JOLA BV zegde een groot bedrag toe en  dit resulteerde in een totaalbedrag aan toezeggingen van fl. 15.000,--.
Voor het vervroegd verlaten van het clubgebouw (eind juni 1992) werd door de Gemeente een vergoeding gegeven ad fl. 7.500,--.
De inventaris werd opgeslagen in de kleedkamer van ons voormalig clubgebouw.
’n Deel van de inventaris, welke niet door ons werd meegenomen werd uit noodzaak verkocht aan de vereniging The Haque Road Runners voor ’n bedrag ad fl. 2.500,--.
Het restant van de schuld ad fl. 8.200,-- zou aan de Gemeente worden afgelost in 60 gelijke maandtermijnen van fl. 137,02.
Tot slot moest Oranjeplein een volledig toegelichte en sluitende begroting voor het seizoen 1992-1993 indienen
De Gemeente en Oranjeplein gingen hiermede akkoord en de financiële problemen voor een eventuele verhuizing naar HDV in het Zuiderpark waren op 22 juni 1992 opgelost. Echter die avond, zoals reeds eerder vermeld, kreeg het bestuur tot hun schrik te horen, dat HDV van elke vorm van samenwerking afzag. Een nieuw groot probleem voor onze club was ontstaan. 

WAT NU ? GOEDE RAAD WAS DUUR !!!!!!
  
Ook nu weer liet de Gemeente ons niet in de kou staan en als oplossing boden zij gratis gebruikte units (soort bouwpakket voor een kantine) aan. Dit gebaar werd door het bestuur als laatste redmiddel met beide handen aangepakt.

De units zouden als kantine tussen de kleedkamers en het clubgebouw WIK komen te staan. Daarnaast zouden wij medegebruikers worden van de kleedkamers van WIK en er zou ons een eigen speelveld worden toegewezen.

De units waren opgeslagen aan de Binckhorstlaan en moesten door ons en voor onze rekening worden vervoerd en opgebouwd dienen te worden. Dit betekende dat in de maand augustus 1992 een GROOT aantal zaken moest worden verricht om voor de aanvang van de competitie gereed te zijn.

Het voortbestaan van de v.v.Oranjeplein was voorlopig even veilig gesteld. Maar we moesten uit financieel oogpunt wel afscheid nemen van een aantal markante figuren in onze club en wel van onze trainer Theo Mulder en onze verzorger Chuman Chang.

De sportieve balans aan het eind van het seizoen was, dat onze 1e elftal aan de nacompetitie van de Hoofdklasse B mocht deelnemen, maar onze eerstelingen wisten geen promotie af te dwingen. Het tweede elftal eindigde in de middenmoot en het derde elftal eindigde samen met RAVA 5 op een gedeelde eerste plaats. Een beslissingswedstrijd moest de kampioen aanwijzen. Maar wie het werd is in de archieven niet meer terug te vinden. Het vierde elftal wist zich nipt te handhaven in de 4e klasse van de HVB. De zaalvoetballers wisten promotie naar de tweede klasse te bewerkstelligen en tenslotte onze D-jeugd was reeds in maart kampioen geworden.


Zomaar wat uitslagen en/of verslagen van wedstrijden:
Senioren
22 september 1991 Paraat 1 -  Oranjeplein 1 3-3
Koploper paraat leed tegen Oranjeplein het eerste puntverlies. In een spannende wedstrijd wist Oranjeplein een gelijkspel uit het vuur te slepen. Henk Houwaart verrichtte een hattrick. Oranjeplein kwam op 0-1, maar Paraat (koploper) kwam al snel op 1-1. Oranjeplein kwam op 1-2, maar Paraat sloeg terug 2-2. Even voor tijd nam Paraat de leiding (3-2) en met nog enkele minuten te spelen maakte Oranjeplein gelijk. In de laatste minuut kopte Dirk Bongers Oranjeplein bijna naar de volle winst, maar de bal ging net naast. Al met al voor de toeschouwers een aardige pot. 

6 oktober 1991
SVH 1 -  Oranjeplein 1 Gestaakt
Het duel tussen SVH en Oranjeplein werd bij een 1-1 stand gestaakt. Tien minuten voor het eindsignaal moest SVH-speler Ton Dillewaard met een vermoedelijke beenbreuk naar het ziekenhuis getransporteerd worden.
Haagsche Courant, 8 oktober 1991.


Scheveningen 4 -  Oranjeplein 2 4-0
EOC 3              -  Oranjeplein 3 0-7

29 maart 1992
Oranjeplein 4 -  Quick 10 5-1

5 april 1992
REMO 1 -  Oranjeplein 1 3-0
Door de 3-0 overwinning op Oranjeplein werd REMO kampioen in de hoofdklasse B en werd de eerste Haagse Surinaamse vereniging, die naar de KNVB promoveert.
Haagsche Courant, 6 april 1992.

De Flamingo’s 4 -  Oranjeplein 2 4-1
VVM 3              -  Oranjeplein 3 2-4

Op 3 mei 1992 werd een beslissingswedstrijd voor promotie in klasse 4D vastgesteld tussen RAVA 5  en Oranjeplein 3 op het terrein van Kranenburg. Onze drielingen wisten deze wedstrijd niet in een overwinning om te zetten. De uitslag is jammer genoeg niet meer te achter halen.


Zaalvoetbal
13 november 1991
RVC 1 -  Oranjeplein 1 2-2

Op vrijdag 13 maart 1992 wist Oranjeplein tegen Te Werve promotie af te dwingen naar de 2e klasse.


Jeugd
5 oktober 1991
Semper Altius D1 -  Oranjeplein D1 2-4

2 november 1991
Oranjeplein D1 -  SV’35 D4 5-3

14 maart 1992 Quintus D2 -  Oranjeplein D1 3-5
Onze D-klassers zijn in dit seizoen de eerste kampioen van onze vereniging geworden. De laatste wedstrijd tegen Quintus werd na een 3-0 achterstand in een 3-5 overwinning omgezet. Een voortreffelijke prestatie van onze kleintjes en onze bewondering is dan ook zeer groot. Van harte gefeliciteerd voor de jongens en hun leiders!!!!


Zuiderpark 2e gedeelte, het complex waar wij opnieuw moesten beginnen.
Eindstand seizoen 1991-1992 van de Hoofdklasse B HVB
REMO 1         20 30 48-16 *) kampioen en promotie
DUNO 1         20 28 62-37 nacompetitie
ESDO 1          20 26 42-23 nacompetitie    (winnaar en promotie)
Oranjeplein 1  20 23 42-39 nacompetitie
Paraat 1         20 23 47-46
Texas DHB 1  20 23 35-33 nacompetitie
Spoorwijk 1   20 20 37-36
BMT 1           20 17 34-37
OSC 1           20 13 31-43
SV EOC 1      20 10 31-69
SVH 1           20   8 20-50 degradatie

*) 2 winstpunten in mindering gebracht.

Oranjeplein wist in de nacompetitie slechts één wedstrijd te winnen en eindigde onderaan.
ESDO wist de nacompetitie te winnen en promoveerde naar de 4e klasse van de KNVB.


Lees verder bij:  Seizoen 1992 /  Seizoen 1990 of ga naar  Home

E-mailen
Map