De historie van v.v. Oranjeplein

           (Laatste update 6-5-2021)  

Het seizoen 1984-1985.

Op de algemene ledenvergadering, gehouden in de kantine aan de Buurtweg, werden de volgende personen tot bestuursleden gekozen:
Voorzitter: G.v.Gerven
Secretaris: P.Moes
Penningmeester: G.Houwaart
Commissarissen: W.D.Bakker, A.G.v.Gilst, P.C.v.d.Hoek, A.Houwaart, H.Nieuwenburg, J.Nieuwenburg en J.Tetteroo.

Door de afname van het ledenaantal konden er slecht vier senior- en drie jeugdteams worden ingeschreven. De indeling bij de bond was als volgt:
Senioren
1e elftal in de Hoofdklasse B van de HVB
2e elftal in de reserve 1e klasse C van de HVB
3e elftal in de reserve 2e klasse F van de HVB
4e elftal in de reserve 3e klasse K van de HVB

Jeugd
Team D-klassers en twee teams F-klassers.

Als trainer van de selectie werd Theo Mulder aangesteld.

Er werd met de Gemeente Den Haag intensief gecorrespondeerd met betrekking tot de kwaliteit van de velden. De Gemeente onderkende het probleem en kwam na afloop van het seizoen met een behoorlijke korting op de huur over de brug.

In september ’n verzoek van Tamuvona om ons veld met twee kleedkamers te mogen gebruiken in de maand mei voor hun jeugdtoernooien.

In oktober werden de Nederlaagwedstrijden wederom gespeeld. FC Den Haag was een van de deelnemers aan de serie.

Wegens de financiële positie van de club moest er drastisch bezuinigd worden. Een van de posten was de representatie aan derden. In het vervolg werd er alleen nog thee en koffie geserveerd voor de wedstrijd, in de rust en na de wedstrijd.

Het tweede veld werd door de Gemeente op HVB afmeting gebracht en de afrastering aan de kant van de Landscheidingweg werd over een afstand van 60 meter van 3 meter naar 5 meter gebracht. 

In november werd een onderzoek gedaan naar de bespelingsdruk van de velden. Ook Oranjeplein deed mee aan dit onderzoek.

De HVB verstrekte regelmatig de uitslagen en tussenstanden van de elftallen.

In november 1984 werd een sponsoringovereenkomst afgesloten met Las Vegas Amusement BV. De overeenkomst werd aangegaan voor de periode december 1984 t/m november 1985. De vereniging verplichtte zich tot het dragen van de kleding met reclame “LAS VEGAS AMUSEMENT”.

Op 1 december werd het St.Nicolaasfeest voor de jeugd georganiseerd. Tevens was er de prijsuitreiking van de kleurwedstrijd. Er waren 26 kleurplaten ingeleverd en de prijswinnaars waren: Wiliam Veraar (5 jaar), Jeffrie te Pas (7jaar) en Linda Nieuwenburg (12 jaar).

Op 22 december was een groot Kerstbal voor alle leden en donateurs. Het werd een gezellig feest.

                            ORANJEPLEIN  VERLOOR ZIJN EREVOORZITTER.

Op 2 januari overleed toch nog onverwacht Peter Karel van Aken, in leven oud-voorzitter en erevoorzitter van onze vereniging. Hij was tevens drager van de gouden bondsspeld van de Haagse Voetbal Bond. Hij was voorzitter van onze club gedurende de jaren 1970 t/m 1976. Bij de bouw van de clubtent aan de Verlengde Waalsdorperlaan was hij zeer dicht betrokken. Hij was een man die er altijd was voor zijn club en stond bij de Bond zeer goed aangeschreven.     


Met Pasen werden de traditionele jeugdtoernooien gehouden.

De financiële positie van de club verslechterde en na een aantal gesprekken met de Gemeente moest op 14 maart 1985 de Algemene Ledenvergadering een besluit nemen tot overname voor de duur van 25 jaren van het beheers- en beschikkingsrecht van het clubgebouw door de Gemeente. De tegenprestatie was, dat de banklening werd afgelost. De vergadering was unaniem van oordeel, dat er geen andere mogelijkheden meer waren en stemde voor.

Oranjeplein kreeg met ingang van 1 mei 1985 het gebruiksrecht tegen een huurbedrag per jaar. De club bleef hoofdgebruiker van de clubaccommodatie mits het ledental niet onder de door de KNVB gestelde norm van 50 leden geraakte. De optie tot het herverkrijgen van het beheers- en beschikkingsrecht werd aan Oranjeplein verleend, doch niet eerder dan na 5 jaar na aanvang van ingebruikgeving. 

Een mogelijke accommodatiehuur door de Hague Road Runners werd voorlopig uitgesteld, aangezien zij elders een attractief onderkomen is aangeboden.

In mei 1985 werd Oranjeplein in de kwartfinale om de HC.cup uitgeschakeld door SVPTT.

In juni kreeg onze club ongewenst bezoek en werd een fruitautomaat meegenomen.

Aan het eind van het seizoen kon de volgende sportieve balans worden opgemaakt. Het 1e elftal eindigde op de 8e plaats in de Hoofdklasse HVB, het 2e elftal op de 4e plaats, het 3e elftal op de 10e plaats, het 4e elftal op de een na onderste plaats. Ook bij de jeugd waren geen kampioenen te melden, alhoewel de F-klassers altijd kampioen bij ons worden.

Zomaar wat uitslagen en/of verslagen van wedstrijden:
Senioren
16 september 1984 Oranjeplein 1 -  Delft 1 1-2
Delft is de nieuwe leider in de hoofdklasse na de 1-2 winst op het vorig seizoen uit de KNVB gedegradeerde Oranjeplein.
Haagsche Courant, 17 september 1984.
Oranjeplein 2   -  WIK 3 3-0
Tonegido 5      -  Oranjeplein 3 5-3
HVV 6             -  Oranjeplein 4 6-0

30 september 1984
Westerkwartier 1 -  Oranjeplein 1 2-2
Een wedstrijd waarin Oranjeplein domineerde, maar toch kwamen onze jongens op een 1-0 achterstand door een ongelukkige terugspeelbal van Henk Nieuwenburg. Het was Robert die de stand gelijk trok door een prachtig doelpunt. Westerkwartier kwam op 2-1, weer door pech van een Oranjepleiner (deze kreeg de bal op zijn lichaam). Na de rust was het zeker Oranjeplein die het initiatief naar zich toetrok. Westerkwartier werd volledig in de verdediging gedrukt en wist met kunst en vliegwerk de voorsprong te behouden. De keeper speelde heel sterk, schot na schot wist hij te keren tot drie minuten voor tijd. Een vrije trap,  Coen Roos achter de bal en met een daverende knal, de keeper zal de bal niet hebben gezien, was het 2-2. Natuurlijk grote vreugde. Het was een sportieve wedstrijd onder goede leiding.
Jan Nieuwenburg.
DHL 5    -  Oranjeplein 4 3-1
Delfia 4  -  Oranjeplein 3 2-0

28 oktober 1984
Oranjeplein 1    -  Naaldwijk 1 1-1
DUNO 3           -  Oranjeplein 3 3-0
Vredenburch 9  -  Oranjeplein 4 4-0

21 april 1985 ADS 1 -  Oranjeplein 1 2-4
Bij Oranjeplein zorgden Coen Roos en Henk Houwaart voor de doelpunten.
Haagsche Courant, 22 april 1985
Oranjeplein 3 -  RKDEO 6 2-2

5 mei 1985
Oranjeplein 1       -  WIK 1 1-1
Oranjeplein 2       -  HVV 3 1-0
De Postduiven 4   -  Oranjeplein 3 5-0

12 mei 1985
Oranjeplein 1       -  Westerkwartier 1 2-4

ORANJEPLEIN ONTREDDERD, SVPTT VERDER IN HC CUPTOERNOOI.
Zelfs toen Rob de Wit via zijn bijzonder fraai doelpunt Oranje naar de onverwachte zege op Hongarije schoot en dat heuglijke feit nauwelijks een halve minuut later in de kleedkamer van Oranjeplein werd gemeld, werkte dat feit geenszins opbeurend. SVPTT was en bleef winnaar (1-0) en dat was op dat moment het enige dat telde.
Geen plaats bij de laatste vier voor Oranjeplein en daar had de HVB-hoofdklasser toch wel een beetje op gehoopt. En de eerlijkheid gebiedt te zeggen: Oranjeplein kwam op grond van het gebodene ook eerder in aanmerking om zich halve finalist in dit (vijfde) HC Cuptoernooi te mogen noemen. De gasten waren feller, agressiever en hadden constant het initiatief. Mààr, en nu komt het, Oranjeplein creëerde geen enkele echte kans. Zeker, vooral via een in de eerste helft formidabele Coen Roos (zou in hoofdklasse niet misstaan) werd SVPTT-doelman Ben de Jager op de proef gesteld, maar dat gebeurde of van te grote afstand of via dode momenten.
SVPTT daarentegen had in Wim van de Brink (lobje in handen van doelman Kees Simonis), de ruim twee meter lange Wim Lamens (schot via bovenkant lat over) en Rolf Rombout (voorlangs) drie spelers die de 1-0 op de voet hadden. Die viel uiteindelijk pas in de 30e  minuut van de tweede helft. Rombout schoot van dichtbij die beslissende treffer.
Waarmee de onvrede over deze gang van zaken en vooral het optreden van scheidsrechter Peter Oskam (Zoetermeer) zich bij enkele spelers van Oranjeplein vertaalde in ongecontroleerde opmerkingen richting Oskam. Helemaal onterecht waren de emotionele uitingen nu ook weer niet. Voorop gesteld. Oskam floot technisch gezien een goede wedstrijd. Hij nam wel eens een verkeerde beslissing, maar welke sportman (en dat is hij toch óók) maakt geen fouten. Hij constateerde elke overtreding, maar hij floot, zoals SVPTT-trainer Jacob Brik het prima uitdrukte, niet preventief.
Oranjeplein claimde een strafschop (half uur eerste helft), toen Cook Houwaart over de knie ging bij Maarten Spaans. En inderdaad, acht , misschien wel negen van de tien arbiters zouden hebben besloten tot stipwerk. Toen Oskam bovendien, terecht overigens, een doelpunt van Henk Houwaart zes minuten voor tijd wegens “duwen in de rug” annuleerde  en één minuut voor tijd, zeer onterecht, SVPTT een strafschop toebedacht (Coen Roos zou Rombout hebben gevloerd, doelman Kees Simonis pareerde de inzet van dezelfde Rombout overigens schitterend), ja toen was de boot helemaal aan.
Vooral dankzij het optreden van Oranjeplein-trainer Theo Mulder en zijn aanvoerder Henk Nieuwenburg, beiden zowel tijdens de wedstrijd als na de wedstrijd een toonbeeld van sportiviteit, liep dit slechte maar enerverende bekerduel niet echt uit de hand. Ze konden echter niet voorkomen, dat Henk(ie) Houwaart volkomen ontdaan en huilend in de kleedkamer verdween en daar ook nog lange tijd zou blijven.
Haagsche Courant, 15 mei 1985.

Jeugd
29 september 1984
SV’35 D2              -  Oranjeplein D1 1-11

10 november 1984
DWO D5              -  Oranjeplein D1 2-6
Blauw Zwart F1    -  Oranjeplein F1 3-2

8 december 1984
De Jagers D1       -  Oranjeplein D1 5-3
Ornas F1             -  Oranjeplein F2 0-5


Het eerste elftal in het seizoen 1984-1985.

Staand vlnr: Theo Mulder, Nico v.d.Hurk, Jan Kreulen, Peter Swart, Ben Zwambach, Ties Roos, Fred v.d.Luitgaarden, Henk Nieuwenburg, Frans Wehrman
Zittend vlnr: Henk v.d.Bergh, Ed Nieuwenburg, Kees Simonis, John Nieuwenburg, Henk Houwaart,  Marcel de Boer

Eindstand seizoen 1984-1985 van de Hoofdklasse HVB

Wassenaar 1            26 37           Kampioen en promotie
Delft 1                     26 35           Promotie
VVM 1                     26 32           Promotie
Kranenburg 1           26 30
TEDO 1                   26 30
Full Speed 1            26 29
Naaldwijk 1             26 26
Oranjeplein 1          26 25
Quintus 1               26 24
WIK 1                    26 23
ADS 1                    26 20
Archipel 1              26 20
Westerkwartier 1    26 17            Degradatie
Zwart Blauw 1        26 16            Degradatie

Lees verder bij:  Seizoen 1985 of Seizoen 1983 of ga naar  Home.

E-mailen
Map