De historie van v.v. Oranjeplein

           (Laatste update 6-5-2021)  

Het seizoen 1980-1981.

De Algemene Ledenvergadering gehouden op 4 september 1980 in het clubgebouw moest een nieuwe voorzitter worden gekozen. De toenmalige chairman Roel v.d.Mei legde om persoonlijke redenen de voorzittershamer neer. Het volgende bestuur werd gekozen:
Voorzitter: G.v.Gerven
Secretaris: R.Houwaart
Penningmeester: G.Houwaart
Commissarissen: A.Houwaart, J.Nieuwenburg, W.E.Nieuwenburg, R.Oosterveer, H.Pieters en W.L.Zwalve

Er werden vijf senior- en zes jeugdteams ingeschreven en de indeling luidde:
Senioren
1e elftal in de 2e klasse A van de KNVB
2e elftal  in de reserve 4e klasse B van de KNVB
3e elftal in de reserve 2e klasse van de HVB
4e elftal in de reserve 3e klasse van de HVB
5e elftal in de reserve 4e klasse van de HVB

Jeugd
A-klassers, B-klassers, C-klassers, D-klassers, E-klassers en F-klassers.

Op 18 juli 1980 werd een herziene raming gemaakt van de kosten i.v.m. het te bouwen clubgebouw aan de Buurtweg (Groenendaal Noord) en de financiering ervan.

Schatting bouwkosten clubgebouw en kleedgelegenheid:
Clubgebouw   270 m2 à fl 1.225,-- =fl   330.000,--
Kleedruimten 180 m2 à fl 1.500,--  =fl   270.000,--
                                                  --------------------
                                                     fl   600.000,--
                                                  ============

Financiering van de geschatte bouwkosten:
Opbrengst huidige opstallen            =fl   106.000,--
Subsidie gemeente ‘s-Gravenhage:
Kleedruimten 2/3  van   fl 270.000,-- =fl   180.000,--
Clubgebouw 25% van  fl 280.000,-- =fl     70.000,--
Subsidie NSF 10% van fl 330.000,-- =fl     33.000,--
Eigen middelen                              =fl     11.000,--
Aan te gane lening                         =fl   200.000,--
                                                    --------------------
                                                      fl   600.000,--
                                                    ============


Globale schatting afmetingen ruimten in m2 volgens voorlopig ontwerp.

Omschrijving                          m2 kleedruimten      m2 clubgebouw

Kleedkamer 1 en 2                  56
Kleedkamer 3 t/m 6                80
Scheidsrechterkamer               12
Materiaalberging                      8                             5
EHBO-kamer                          13
CV-ruimte                               2                             6
Gang tussen kleedkamers         8
Koelruimte incl. meterkast        1                            20
Bestuurskamer                                                      30
Keuken                                                                 25
Kantine (incl toiletten)                                          184
                                          ----                            ----
Totaal                                 180                           270


Aan het architectenbureau Roeleveld-Sikkens werd op 23 juli 1980 een opgave verstrekt met op- en aanmerkingen op het voorlopig ontwerp van de nieuwbouw. 

 

In december werd het St.Nicolaasfeest voor de kleinste jeugd georganiseerd. De grotere jeugd ging naar de minivoetbalshow te Rotterdam.

Op 15 februari 1981 werden Henk Nieuwenburg (500 wedstrijden) en Leo Vis (250 
wedstrijden) gehuldigd.

In februari 1981 ontstond er een conflict tussen bestuur en de toenmalige trainer Bertus van Spronsen. Laatstgenoemde wilde een betere jeugdopzet en met het aantrekken van een gediplomeerde jeugdtrainer  zou een snellere doorstroming van de jeugd in de toekomst kunnen worden bereikt. Echter, met het oog op de te verwachten kosten i.v.m. de nieuwbouw en daarbij dan ook de kosten van een gediplomeerde jeugdtrainer, was het bestuur van mening dat met de toenmalige jeugdtrainer Martin Bruin moest worden doorgegaan. Ook een open brief van de selectie aan het bestuur en een dreigend vertrek van de halve selectie, kon geen verandering in het beleid bewerkstelligen. Trainer Bertus van Spronsen trok hieruit zijn conclusie en nam ontslag. En zo kwam er geheel onverwacht ‘n einde aan een ruim vijf jaar durende prettige en fijne samenwerking tussen bestuur en trainer.

Voor de laatste zeven te spelen wedstrijden werd Ger Hup als interim-trainer aangetrokken.

Door alle verwikkelingen gepaard gaande met het vertrek van Bertus van Spronsen degradeerde het eerste elftal na een beslissingswedstrijd tegen Lens aan het eind van het seizoen naar de 3e klasse van de KNVB. Ook het vierde elftal degradeerde naar een lagere  klasse. 


Op onderstaande foto werden Henk Nieuwenburg en Leo Vis gehuldigd. Zij hadden  respectievelijk 500 en 250 wedstrijden gespeeld voor Oranjeplein.

Vlnr: G.v.Gerven, mevr. Vis, Nico v.d.Hurk, Leo Vis, Henk Nieuwenburg Sr en jr,mevr. T.Nieuwenburg, Bul Zwalve, en Han v.Spronsen.

Zomaar enige uitslagen en/of verslagen van wedstrijden:
5 oktober 1980 Lisse 1 -  Oranjeplein 1 2-0
Via treffers van Wim van Dijk en Hennie van Eeuwijk heeft Lisse een verdiende 2-0 zege op Oranjeplein behaald. Aan Haagse zijde raakte Herman Nieuwenburg het houtwerk en miste John de Bruin een strafschop. Rini Ludwig (Oranjeplein) verdween in het boekje van scheidsrechter Roelofs wegens opzettelijk hands.
Haagsche Courant, 6 oktober 1980.
RAVA 2              -  Oranjeplein 2  2-1
Westerkwartier 6 -  Oranjeplein 3  0-0
Oranjeplein 4      -  Wippolder 4    0-5

26 oktober 1980 

Olympia 1 -  Oranjeplein 1 1-0
Ondanks een technisch overwicht heeft Oranjeplein beide punten bij Olympia moeten laten. Na een doelpuntloze eerste helft scoorde de Goudse ploeg het enige doelpunt: 1-0. Oranjeplein hielp daarna nog een aantal mooie kansen om zeep en zag tot overmaat van ramp Nico v.d.Hurk vanwege zijn aanmerkingen op de leiding in het boekje verdwijnen. Merkwaardig stond v.d.Hurk niet in de elftalopgave op het wedstrijdformulier
Haagsche Courant, 27 oktober 1980
ADO 3 -  Oranjeplein 2 3-1

3 november 1980
Oranjeplein 1 -  Roodenburg 1     3-1
Oranjeplein 2 -  Westerkwartier 2 2-2

16 november 1980
Oranjeplein 1 -  LDWS 1 2-0

23 november 1980
Oranjeplein 1 -  DHL 1 0-0
In een ondanks de harde wind toch aantrekkelijk duel werd niet gedoelpunt. Beide ploegen kregen er overigens wel de kansen voor. Voor DHL waren het van Dijk en Zwaard, die oog in oog met doelman Leo Vis verschenen, maar door knappe reacties hield de Haagse sluitpost zijn domein schoon. Aan de andere kant waren het John de Bruin en Jan Vink, die zich in kansrijke posities manoeuvreerden. Verder dan twee knallen op de paal kwamen de Haagse spitsen niet.
Haagsche Courant, 24 november 1980.
Oranjeplein 2 -  Delfia 2 1-1


8 maart 1981
LDWS 1 -  Oranjeplein 1 1-1
Twee  hard werkende ploegen hebben op een zwaar veld een boeiende en zeer sportieve partij gespeeld. John Haastrecht zette LDWS op voorsprong uit een strafschop, na een overtreding van Nico van der Hurk. Zeven  minuten voor tijd kogelde John de Bruin op zijn bekende wijze keihard raak: 1-1.
Haagsche Courant, 9 maart 1981.
Westerkwartier 2 -  Oranjeplein 2 2-0

30 mei 1981
Oranjeplein 1 -  HVV 1 0-0

ORANJEPLEIN ONGELUKKIG:

DOOR GELIJSPEL (0-0) TEGEN HVV BESLISSINGSWEDSTRIJD TEGEN LENS.


Het komt niet vaak voor dat een doelpuntloze wedstrijd aantrekkelijk is. Dat was echter wel het geval bij het treffen tussen Oranjeplein en HVV. En het was niet alleen te danken aan de competitiestand die het duel bij voorbaat al spannend maakte. Voor beide ploegen was behoud van het tweedeklasserschap in het geding. Door de puntendeling was Oranjeplein het meest gedupeerd. Want HVV behield een veilige voorsprong op de directe tegenstander van gisteren en Lens. Deze twee ploegen moeten in een beslissingswedstrijd de zaak verder uitvechten. Wie Oranjeplein gisteren – op een zeer slecht veld – aan het werk zag, moet tot de conclusie gekomen zijn dat deze formatie die laatste hindernis zonder al te veel problemen moet kunnen nemen. Het was werkelijk ongelooflijk met hoeveel pech Oranjeplein in het duel met HVV werd geconfronteerd. Het leek wel alsof de ploeg van interim-trainer Ger Hup – en eerder dit seizoen Bertus van Spronsen – niet mocht winnen. Twee ballen op de paal en een door Max Blom van HVV van de doellijn gekopte spetter van de Bruin hadden de balans naar Oranjeplein moeten laten doorslaan, maar HVV had alle geluk aan haar zijde. Het zou erg triest zijn indien Oranjeplein straks toch nog moet degraderen. Want daar speelt de ploeg toch te aantrekkelijk voetbal voor. Aan de basis staat dan voornamelijk John Nieuwenburg. Zijn technische kwaliteiten in combinatie met de vele arbeid van zijn assistenten Verweij en Boon staan in principe borg voor een overwicht op het middenveld. Dat was gisteren ook het geval en daardoor kon Oranjeplein zeker gedurende de gehele tweede helft constant op het doel van HVV blijven drukken. Bovendien heeft de ploeg (nog) een paar aanvallers van formaat. Allereerste John de bruin, altijd goed voor een aantal korte uithalen, maar af en toe te individualistisch. En de spits Jan Vink, die gisteren echter niet helemaal uit de verf kwam. Het is jammer voor Oranjeplein dat juist deze twee spelers de club gaan verlaten, omdat ze (en ook John Tiemens) bij RVC hun heil wensen te zoeken. Verder vertrekken Leo Vis en Herman Nieuwenburg. De nieuwe trainer Oostdam zal dan ook met een bijna gehalveerd elftal worden geconfronteerd.
TELEURSTELLING
Voor Ger Hup was er andermaal een teleurstelling. “Mij blijft niets bespaard”. Meldde hij treurig. “Maar wat moet je, er is toch hard gewerkt. Bovendien , als we zo spelen tegen LENS moeten we het kunnen redden. Ik hoop dat we dan in ieder geval op een goed veld spelen. Want jongens als De Bruin en John Nieuwenburg komen op goed gras natuurlijk wel beter tot hun recht”. Uit deze positieve berichtgeving over Oranjeplein mag zeker niet de conclusie worden getrokken dat HVV er niets van terecht bracht. De ploeg had aan één punt voldoende en wenste zich vooral in het eerste bedrijf (ondanks het versterkte middenveld) zeker niet in te graven. Maar later in de wedstrijd moest de formatie van de scheidende trainer Geoff Burch (die na tien jaar zijn afscheidswedstrijd vierde, nadat hij de laatste weken telkens uit Engeland was overgekomen voor de coaching) wel achteruit. HVV bleek in Peter de Rotte overigens over een doelman met zeldzaam veel geluk te beschikken. Bij iedere felle uithaal liet hij de bal los, maar telkens zag de enigszins corpulente sluitpost het leder gekeerd worden door een van zijn medespelers en de paal. Want eerst raakte invaller Ed Nieuwenburg koppend het houtwerk en een kwartier later Jan Vink. Pas op het moment dat John de Bruin uithaalde en Max Blom koppend op de doellijn redding bracht gingen de koppen omlaag. Maar toen restten er nog een paar minuten. Die waren niet meer voldoende om HVV de beslissingswedstrijd in de maag te splitsen. Na afloop van Oranjeplein-HVV heerste er aanvankelijk nog enige verwarring. Bij verlies van RKDEO in het duel met Verburch zouden Oranjeplein en LENS alsnog bespaard blijven van een beslissingswedstrijd en zouden de Nootdorpers degraderen. Na ruim anderhalf uur bellen (bij RKDEO had men de hoorn naast de telefoon gelegd) was er dan toch de teleurstelling. Verburch had het met 3-0 namelijk duidelijk weggegeven.
DENNIS MULKENS
Binnenhof, 1 juni 1981


BESLISSINGSWEDSTRIJD OM DEGRADATIE UIT 2E KLASSE KNVB.

4 juni 1981 Oranjeplein 1 -  Lenig en Snel 1 0-1

ORANJEPLEIN TÓCH OPGELUCHT.
John Nieuwenburg, gisteravond de uitblinkende middenvelder van Oranjeplein, gaf het volmondig toe. “Ik geloof dat deze degradatie voor de club op dit moment toch het beste is, eerlijk. We hebben een bewogen seizoen, zowel op als naast het veld, achter de rug. De moeilijkheden rond het vertrek van trainer Bertus van Spronsen, spelers die dreigden weg te lopen, noem maar op. Als Oranjeplein volgend jaar opnieuw in de tweede klasse was uitgekomen, dan had er een ontzettend moeilijk jaar voor de deur gestaan. Ik persoonlijk ben echt dolblij dat het er nu opzit”.
Oranjeplein, na de minieme, maar niet geheel onverdiende 1-0 nederlaag tegen LENS sinds gisteren weer derde klasser, was derhalve toch opgelucht. Trainer ad interim Ger Hup, die naar VVSB in Noordwijk vertrekt, kon zelfs nog lachen: “Ik vind het jammer, dat wel. Maar diverse jongens zijn nog niet eens teleurgesteld. Sommigen natuurlijk omdat ze toch naar een andere club gaan. En wat betreft deze wedstrijd: door het slechte veld en de harde wind kwam er werkelijk niets van terecht. Van beide kanten niet, vond ik. Als ik heel eerlijk moet zijn verdienden deze twee clubs beiden te degraderen….”.
Daar zat wat in, hoewel de omstandigheden op het met bijna 2000 toeschouwers gevulde terrein van Scheveningen inderdaad niet best waren. In elk geval veel te slecht om goed voetbal te bedrijven. Bovendien speelden vanzelfsprekend de zenuwen aan beide kanten een zeer grote rol.
Kortom LENS-Oranjeplein werd eigenlijk een zeer vervelend potje om naar te kijken. Met slechts zeer incidenteel hoogtepunten. Zoals de inzet van Martin bruin, vijf minuten voor de rustsignalen van scheidsrechter Van der Ploeg, die LENS-doelman Dick v.d.Mark knap uit de hoek tikte.
HERSENS
Martin Bruin werd tijdens de rust ingewisseld voor Peter v.d.Hoek en LENS, dat duidelijk met de hersens voetbalde, bracht achtereenvolgens Jimmy Tsjin Asjoe en Kees Spoelstra in het veld voor respectievelijk Hans Bertens en Rick Tsjin Asjoe. De enige en beslissende treffer viel pas zeven minuten voor tijd. Verdediger Ron de Jong zette een vrije trap hoog voor, Richard v.d.Hoek verlengde de bal met het hoofd waarna Frans Disseldorp het karwei voltooide: 1-0.
Even later liet Disseldorp, die vrij op doelman Leo Vis af mocht steven, nog een zeer fraaie gelegenheid op 2-0 liggen.
Haagsche Courant, 5 juni 1981.

 

Onderstaande foto is van de F-klassers in het seizoen 1980-1981.

Staand vlnr: Henk Nieuwenburg jr, Piet Moes,  Anton Petalo, Patrick Koning, Koos Cools, Vincent Zwalve, Henk Nieuwenburg Sr.
Zittend vlnr: Sjaak Polak, Patrick Moes, Dennis v.Maren, Bobi Smit.

Onderstaande foto is van de A-klassers in het seizoen 1980-1981.

Staand vlnr: Jan Stoet, NN, Bert Mathijssen, Rick v.d.Sluis, Dick Bongers, Rinus Ponsen, Jan Ludwig.
Zittend vlnr: Mario Stoet, Emiel Veltkamp, Henk Houwaart, Peter Swart, Harry v.d.Toorn.

Foto van de F-klassers die kampioen werden in het seizoen 1980-1981.Eindstand  seizoen 1980-1981 van de 2e klasse A KNVB West II
SC Lisse 1             24 13   7   4 33 40-19
Roodenburg 1        24 13   7   4 33 47-39
Sliedrecht 1           24 10 10   4 30 39-21
Texas-DHB 1         24 10   7   7 27 40-36
Blauw Zwart 1       24   8 10   6 26 31-21
Verburch 1            24   7 10   7 24 27-27
DHL 1                   24   7   9   8 23 25-26
HVV 1                   24   5 11   8 21 34-34
RKDEO 1               24   8   5 11 21 32-38
Olympia 1              24   5 11   8 21 29-36
Lenig en Snel 1      24   6   8 10 20 28-39
Oranjeplein 1         24   7   6 11 20 21-33
LDWS 1                 24   2   9 13 13 17-41

Beslissingswedstrijd:
Roodenburg 1 -  Spcl.Lisse 2-0 Roodenburg kampioen en promotie

Beslissingswedstrijd op het terrein van Scheveningen:
Oranjeplein 1 -  Lenig en Snel 0-1
Oranjeplein en LDWS degraderen


Eindstand van het seizoen 1980-1981 van de reserve 4e klasse B KNVB
ADO 3                      20 14 3   3 31 56-23
Oliveo 2                   20 12 6   2 30 39-16
Westerkwartier 2       20 10 2   8 22 38-40
RAVA 2                     20   7 6   7 20 32-28
De Postduiven 2        20   7 5   8 19 42-36
Texas-DHB 2             20   7 5   8 19 27-39
Delfia 2                     20   7 4   9 18 46-38
Naaldwijk 2               20   7 3 10 17 25-36
HVV 3                       20   5 6   9 16 33-38
Oranjeplein 2             20   7 2 11 16 31-48
Quick Steps 2             20   3 6 11 12 17-44


Lees verder bij:  Seizoen 1981 of Seizoen 1979 of ga naar  Home.

E-mailen
Map