De historie van v.v. Oranjeplein

           (Laatste update 6-5-2021)  

Het seizoen 1976 - 1977.

De Algemene Ledenvergadering werd op 11 augustus 1976 gehouden in de kantine. Tijdens  deze vergadering kwamen een tweetal functies van het dagelijks bestuur vacant. De voorzitter P.K.v.Aken legde wegens gezondheidsredenen de voorzittershamer neer. Het voorstel van het bestuur, om hem te benoemen tot erevoorzitter, werd met algemene stemmen aanvaard. Onze kasbeheerder A.Houwaart legde eveneens zijn functie van penningmeester neer en wilde zich in de toekomst alleen maar werpen op de werkzaamheden verbonden aan de Toto/Lotto. Met een luid applaus werden de twee voormalige dagelijkse bestuurders door de vergadering bedankt voor hun jarenlange werkzaamheden.

Het voorstel contributieverhoging werd door de vergadering aangenomen. De contributie van de senioren  gaat van fl. 132,-- naar fl. 144,--. Voor de jeugdleden ging de contributie als volgt bedragen: A-, B- en C-klasser fl. 60,--, Pupillen en welpen fl. 50,-- en het donateurschap ging  van fl. 20,-- naar fl. 25,-- per jaar. Voor de senioren gold nog steeds: 10% korting bij betaling vóór 1 oktober. Na de bestuursverkiezing zag de leiding van onze vereniging er als volgt uit:

Voorzitter: J.Nieuwenburg
Secretaris: R.v.d.Mei
Penningmeester: G.Houwaart
Commissarissen: P.K.v.Aken, A.Houwaart, A.J.Nieuwenburg, T.Nieuwenburg,
P.M.v.Leeuwen, R.Oosterveer, J.Tetteroo en J.Warnas.

Onderstaande foto wordt P.K.v.Aken als voorzitter uitgeluid.


Vlnr: A.J.Nieuwenburg, A.Houwaart,P.K.v.Aken, J.Nieuwenburg, G.Houwaart


Er werden door het bestuur zes seniorelftallen in geschreven en hieronder de indeling:
1e elftal in de 4e klasse B van de KNVB
2e elftal in de reserve Hoofdklasse van de HVB
3e elftal in de reserve 2e klasse F van de HVB
4e elftal in de reserve 2e klasse J van de HVB
5e elftal in de reserve 4e klasse F van de HVB
6e elftal in de reserve 6e klasse G van de HVB

Van de jeugd werden vijf teams ingeschreven in de volgende leeftijdklasse:
B-klassers
C-klassers
Twee pupillenteams
Welpenteam
Helaas moest in de loop van het seizoen een pupillenteam worden teruggetrokken.


De bestuursvergaderingen werden voornamelijk gehouden in het clubgebouw, alhoewel het ook wel voorkwam bij Jan Nieuwenburg thuis.
Door de inzet van Leo van Leeuwen werd het aantal adverteerders in het eerste clubblad uitgebreid tot 60. Uit deze meeropbrengst konden de kosten van het clubblad en de kosten van frankering  praktisch geheel bestreden worden.
Het bestuur besloot een sportiviteitprijs beschikbaar te stellen voor het elftal, dat zich gedurende het seizoen het sportiefst had gedragen.
In augustus werd met een verenigingslotto gestart door mevr. C.Houwaart. De helft van de opbrengst was voor de winnaar en de andere helft was bestemd voor de jeugd.
In de loop van het seizoen werden maandelijks Bingoavonden georganiseerd in de kantine.
Op 22 oktober  was er voor de jeugd een filmavond, welke werd georganiseerd door Jan Tetteroo.
De B- en C-klassers gingen op 2 december naar een minivoetbalshow.
Het St.Nicolaasfeest voor de pupillen en welpen werd gevierd op 3 december.
 In de maand december werd de kantine voorzien van een nieuwe tegelvloer. De kosten werden grotendeels bestreden uit de doelpuntenactie van alle elftallen.
Op 2 januari 1977 hield Oranjeplein voor de eerste maal in haar bestaan een Nieuwjaarreceptie. De grote opkomst zorgde ervoor, dat het een groot succes werd.
Begin januari overleed Frans Riep, in leven Lid van Verdienste van onze club.
In maart 1977 kreeg de vereniging de beschikking over een trainingsveld.

Op de bestuursvergadering van begin april 1977 kwam commissaris R.Oosterveer met het voorstel om de thuiswedstrijd van Oranjeplein 1 tegen Rijswijk 1 op het Laakkwartier-terrein te spelen. In deze wedstrijd kon Oranjeplein kampioen worden en om zoveel mogelijk mensen daar getuige van te laten zijn en Oranjeplein uiteraard in de etalage te plaatsen, had hij dit plan bedacht. Een aantal bestuurders was erop tegen, want dan zou de kantineomzet gemist worden. Maar nadat R.Oosterveer zich garant had gesteld voor dat bedrag, werd het besluit om daar te spelen unaniem genomen. Haastig werden er aanplakbiljetten besteld en op diverse plaatsen in de stad opgehangen. Mede daardoor werd de amateur-liefhebber op de hoogte gebracht van dit treffen. 

Tijdens de Paasdagen werden de traditionele jeugdtoernooien gehouden.
Op 7 mei 1977 werd een receptie  gehouden in de kantine ter gelegenheid van het kampioenschap van het eerste elftal.
De hele jeugd ging op 14 en 15 mei naar Veenendaal, alwaar tegen de plaatselijke club wedstrijden werden gespeeld. Ook werd het dierenpark in Arnhem bezocht.
Hemelvaartdag werd een veteranentoernooi georganiseerd en met de Pinksterdagen toernooien voor de lagere elftallen. 
In zaal Modern werd op 21 mei 1977 een contactavond gehouden. Op deze feestavond werd het eerste elftal gehuldigd in verband met hun kampioenschap en het vijfde elftal als sportiefste ploeg ontving de sportiviteitprijs.
De kostenraming van de nieuw aan te leggen veldverlichting bedroeg fl. 38.000,--.
Aan het eind van het seizoen bedroeg de doelpuntenactie fl. 2.656,60.


Enige uitslagen en/of verslagen van wedstrijden:
Senioren
3 oktober 1976 Rijpwetering 1 -  Oranjeplein 1 0-0
Rijpwetering en Oranjeplein kwamen niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel. Oranjeplein had via Bart Proeme, John Nieuwenburg en Theo Polak verreweg de beste kansen, maar de uitstekende Rijpwetering-doelman werd niet gepasseerd. Oranjeplein en Rijswijk delen nu de eerste plaats met 9 uit 5 wedstrijden. Wassenaar behield met een punt achterstand de aansluiting.
Haagsche Courant, 4 oktober 1976.
VVP 2 -  Oranjeplein 2 2-1
Oranjeplein 3 -  HDV 3 3-3
De Jagers 4 -  Oranjeplein 6 2-0

17 oktober 1976 Oranjeplein 1 -  Graaf WII Vac 1 2-0
Oranjeplein boekte een zeer verdiende overwinning op Graaf WII Vac, dat een povere indruk achterliet. Oranjeplein nam na een kwartier de leiding via een strafschop van John Nieuwenburg, waar een handsgeval aan vooraf was gegaan. Oranjeplein drukte goed door, maar kwam in de eerste helft niet meer tot scoren. Na rust besliste Theo Polak de wedstrijd door met een ver schot doelman Bosboom te verrassen. Oranjeplein gaat nu alleen aan de leiding, omdat Rijswijk verloor.
Haagsche Courant, 18 oktober 1976.

Oranjeplein 2 -  Wassenaar 2 0-2
Oranjeplein 5 -  ESDO 5 7-1
Oranjeplein 6 -  Zwart Blauw 8 2-0

6 maart 1977 Oranjeplein 1 -  DOSR 1 2-1
Oranjeplein maakte tegen DOSR geen fout en behaalde een regelmatige 2-1 overwinning. Herman Nieuwenburg bracht beide doelpunten op zijn naam. Oranjeplein-speler Theo Mulder werd al na een kwartier uit het veld gestuurd wegens natrappen.
Haagsche Courant, 7 maart 1976.

Oranjeplein 2 -  H van Holland 2 2-0
Oranjeplein 3 -  GDS 4 2-1
Cromvliet 3    -  Oranjeplein 4 1-1
Oranjeplein 5 -  NLS 3 6-2
Ooievaars 6   -  Oranjeplein 6 0-1

13 maart 1977 MMO 1 -  Oranjeplein 1 3-1
Door twee treffers van Theo Polak en  één van Bart Proeme won Oranjeplein met 3-1. John Nieuwenburg en Hannie van Spronsen drukten hun stempel op deze pittige wedstrijd. De stand aan de kop is nu: Oranjeplein 30 uit 17, Rijwijk 25 uit 16 en Altior 18 uit 16.
Haagsche Courant, 14 maart 1977.

Oranjeplein 2 -  VVP 2 4-0
HDV 3 -  Oranjeplein 3 2-2
Oranjeplein 5 -  Gr WII Vac 8 6-2
Oranjeplein 6 -  De Jagers 4 0-0

KAMPIOENSWEDSTRIJD op het terrein van Laakkwartier
16 april 1977 Oranjeplein 1 -  Rijswijk 1 1-1
Bij winst kon Oranjeplein kampioen worden van hun afdeling. Maar de wedstrijd eindigde in een gelijkspel  en de champagne moest nog even onder kurk blijven. Een naar schatting 3000 toeschouwers zagen een zeer spannende wedstrijd. Het geheel werd opgeluisterd door de drumband “De Musketiers”, wiens aanwezigheid bijzonder op prijs werd gesteld. De wedstrijd was in zeer goede handen van scheidsrechter v.d.Bulk. De weersomstandigheden waren goed, zodat we kunnen spreken van een in alle opzichten geslaagde avond.Het enige vervelende was dat Oranjeplein genoegen moest nemen met een gelijkspel, zodat het kampioenschap nog minimaal één week uitgesteld moest worden. De wedstrijd zelf was, zoals reeds eerder gezegd, spannend, die echter te veel, zeker van Oranjeplein-zijde beheerst werd door de zenuwen. De eerste helft bracht voor beide partijen enige echte kansen, maar de voorwaartsen wisten er geen raad mee. De tweede helft gaf een iets sterker Oranjeplein te zien, de goede Rijswijk-defensie gaf echter geen krimp. Naarmate de wedstrijd vorderde, kwam Rijswijk meer onder druk te staan wat echter niet in doelpunten werd uitgedrukt.
De meeste toeschouwers hadden zich al met een 0-0 eindstand verzoend, toen vier minuten voor tijd, uit een goed opgezette aanval, Bram Boon de openingstreffer tegen het net joeg. Enorme vreugde bij de aanhang van Oranjeplein, mensen kwamen het veld op, er werd met spandoeken gezwaaid, kortom Oranjeplein was kampioen. Dat dacht men althans. Nog geen minuut later stond de gelijkmaker op het scorebord. Uit een hoekschop kopte een Rijswijker onhoudbaar voor Leo Vis in, die hier uiteraard niets aan kon doen. Een enorme teleurstelling voor al wat Oranjeplein was. Maar de eerlijkheid gebiedt echter te zeggen, dat deze remise de juiste uitslag was.

17 april 1977
Oranjeplein 2 -  HDV 2 0-0
SEP 2            -  Oranjeplein 4 1-0
Oranjeplein 5 -  Paraat 5 2-2
Oranjeplein 6 -   RKDEO 13 1/0

24 april 1977
Archipel 1 -  Oranjeplein 1 2-3
Oranjeplein kampioen en promoveert voor de tweede maal in haar bestaan  naar de 3e klasse van de KNVB. Beide malen onder leiding van Bertus van Spronsen, de eerste maal als aanvoerder van Oranjeplein 1 in seizoen 1962-1963 en nu in seizoen 1976-1977 als trainer. 

 

KNVB-beker:
1e ronde 21 november 1976 Oranjeplein 1 -  COAL (1e klas) 2-1
2e ronde 1 mei 1977 LDWS (2e klas) -  Oranjeplein 1 0-2
3e ronde 8 mei 1977 Oranjeplein 1 -  Verburch (2e klas) 2-1
4e ronde 22 mei 1977 TOGB 1 -  Oranjeplein 1 0-3
Kwartfinale 5 juni 1977 Overmaas (2e klas) -  Oranjeplein 1 1-3
Halve finale 12 juni 1977 XERXES (1e klas) -  Oranjeplein 1 2-0

Xerxes bedwong Oranjeplein met 2-0. Xerxes had aan Oranjeplein zeker geen gewillig slachtoffer. Voor de rust scoorde Cock Hazebroek het eerste Rotterdamse doelpunt langs Leo Vis (1-0). De kans op de gelijkmaker liet Herman Nieuwenburg, mede omdat Peter Brunnings de inzet subliem stopte. In de tweede helft duurde het tot 10 minuten voor afloop, voordat Xerxes de overwinning veilig stelde. Kees Jan Snoeck werd neergelegd en van de witte stip af zorgde Hans de Vries voor een eindstand van 2-0. De finale wordt nu Xerxes tegen Groenewegen.
Haagsche Courant, 6 juni 1977.

Jeugd
16 oktober 1976 B-kl
ESDO -  Oranjeplein 1-2
C-kl Oranjeplein -  HVV 8-0
Pups Oranjeplein -  BSC ’68 3-2
Welpen Tonegido -  Oranjeplein 1-1

20 november 1976 B-kl
OSC -  Oranjeplein  2-3
Pups Oranjeplein -  Wassenaar 6-1

23 april 1977 Pups
Oranjeplein -  Oliveo  1-0
Oranjeplein kampioen!

7 mei 1977 C-kl
Oranjeplein -  Paraat 4-0
Oranjeplein kampioen!

 

Onderstaande foto van Oranjeplein 1 kampioen 4e klasse KNVB seizoen 1976-1977

Staand vlnr: Rinus Oosterveer, Wim Nieuwenburg, Rob Houwaart, John Oosterveer, Hans Roos, Henk Verweij, Theo Mulder, Henk Nieuwenburg, Bertus v.Aken, John Tiemens, Bertus v.Spronsen.
Zittend vlnr: Theo Polak, Herman Nieuwenburg, Leo Vis, Bart Proeme, John Nieuwenburg, Bram Boon, Han v.Spronsen, Wout Nieuwenhuizen.

Onderstaand een kopie van de uitnodiging voor de kampioensreceptie.


Onderstaand een foto genomen tijdens de receptie.

Vlnr: M.Oosterveer, C.Vredebregt, W.E.Nieuwenburg, P.M.v.Leeuwen, L.v.Leeuwen, A.Houwaart, R.v.d.Mei, G.Houwaart en P.K.v.Aken.

C-klassers uit het seizoen 1976-1977.


Eindstand  seizoen 1976-1977 van de 4e klasse B van de KNVB
Oranjeplein`1         22 16 6   0 38 49-15 kampioen en promotie
Rijswijk 1               22 11 9   2 31 32-20   promotie
Rijpwetering 1        22   7 9   6 23 30-24
Altior 1                   22   9 5   8 23 29-25
Archipel 1               22   9 5   8 23 32-28
DOSR 1                  22   8 6   8 22 25-29
Graaf WII Vac 1      22   7 6   9 20 39-38
SVLV 1                   22   7 6   9 20 27-31
Alphen  1                22   8 3 11 19 31-40
Wassenaar 1          22   6 6 12 18 21-28
MMO 1                  22   5 5 12 15 29-43
Kranenburg 1         22   3 6 13 12 20-43 degradatie


Eindstand  seizoen 1976-1977 reserve Hoofdklasse van de HVB
Wassenaar 2            22 14 7   1 35 38-17 Kampioen en promotie
Delfia 2                   22 13 5   4 31 47-26
Concordia 2             22 10 7   5 27 34-25
Delft 3                     22   9 4   9 22 47-45
Oranjeplein 2           22 10 2 10 22 33-32
Juventas 2               22   7 6   9 20 38-39
Lens 4                     22   6 8   8 20 47-56
VVP 2                      22   7 6   9 20 36-47
Tonegido 2               22   7 5 10 19 32-36
HDV 2                      22   5 9   8 19 30-40
Hoek v Holland 2       22   3 9 10 15 29-39
GDA 2                      22   3 8 11 14 30-39 degradatie


Lees verder bij:  Seizoen 1977 of Seizoen 1975  of ga naar  Home.

E-mailen
Map