De historie van v.v. Oranjeplein

           (Laatste update 6-5-2021)  

Het seizoen 1975-1976.

Op 26 augustus 1975 werd de Algemene ledenvergadering gehouden in de kantine. Een voorstel tot contributieverhoging werd door de vergadering goedgekeurd. De contributie voor de senioren werd van fl 120,-- verhoogd naar fl 132,--, voor de welpen en de pupillen van fl 36,-- naar fl 50,--, voor de C- en B-klassers naar fl 54,-- en voor de A-klassers naar fl 60,--. De senioren kregen 10% korting, indien vóór 1 oktober de volledige contributie werd betaald.
Het voltallig bestuur werd herkozen en bestond uit de volgende personen:
Voorzitter: P.K.v.Aken, secretaris: J.Nieuwenburg, penningmeester: A.Houwaart en de commissarissen: P.M.v.Leeuwen, A.J.Nieuwenburg, Th. Nieuwenburg-v.Zeeland, J.Rommen, J.A.Stapel en J.Tiemens. De boekhouding zou worden verzorgd door G.Houwaart.

 Door het bestuur werden zes senioren elftallen en vijf jeugdteams ingeschreven en als volgt ingedeeld:
Senioren 
1e elftal in de 4e klasse B van de KNVB
2e elftal in reserve 1e klasse H van de HVB
3e elftal in reserve 2e klasse E van de HVB
4e elftal in reserve 2e klasse J van de HVB
5e elftal in reserve 4e klasse G van de HVB
6e elftal in reserve 5e klasse B van de HVB

Jeugd
A-, B- en C-klassers, 1 pupillenteam en 1 welpenteam.
In de loop van het seizoen werd een 2e Welpenteam ingeschreven.

In de bestuursvergadering van 4 augustus 1975 dankte de voorzitter alle vrijwilligers voor het goede werk dat was verricht aan het veld en het klubgebouw. 
Na een aantal gesprekken tussen bestuur en  Bertus van Spronsen, werd laatstgenoemde voor het seizoen 1975-1976 als trainer van de selektie aangesteld.
Er was nog veel correspondentie met betrekking tot de nog te ontvangen subsidies.
Toezegging subsidie NSF werd definitief vastgesteld op f 14.000,--
De bouwgebreken werden besproken tijdens een  bouwvergadering tussen afgevaardigden van bouwonderneming PADOX en het bestuur op 10 september 1975 in restaurant Duinhorst te Wassenaar. Afspraak werd gemaakt, dat Padox zo spoedig mogelijk ging beginnen aan de herstelwerkzaamheden.
Op 7 september 1975 werd G.Houwaart gehuldigd voor het feit, dat hij 25 jaar onafgebroken spelend lid van de voetbalvereniging Oranjeplein was.

Op de bestuursvergadering van 27 oktober 1975 legde nieuw lid Leo v.Leeuwen ( zoon van de adviseur P.M. v.Leeuwen), uitgenodigd door het bestuur,  een zeer vooruitstrevend plan aangaande de vereniging op tafel. In zijn plan wilde hij proberen om via de gemeente Den Haag speelruimte te verkrijgen in de Haagse binnenstad (Zuidwalland) en om in samenwerking met de gemeente Den Haag de vereniging uit te bouwen, waarin de jeugd naast voetballen ook andere takken van sport konden gaan beoefenen. De vergadering, overdonderd door dit plan, antwoordde wel oren naar het idee te hebben, maar dat dit alles even moest bezinken. In de Haagsche Courant van januari 1976 stond een groot artikel over een eventuele verhuizing van Oranjeplein naar het Zuidwalland. Daarin werd vermeld, dat Oranjeplein met spanning de receptie in mei, ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan afwachtte. Aangezien ongetwijfeld wethouder Piet Vink aanwezig zou zijn om de jubilerende club te feliciteren. Maar de gelukwensen waren niet de grootste zorg, maar belangrijker voor Oranjeplein zou zijn de eventuele mededeling van de wethouder, dat Oranjeplein kon verhuizen. Na diverse besprekingen met de wijkvereniging kwam de noodzaak van een sportvereniging in de buurt duidelijk naar voren. Uiteraard moest het Zuidwalland een recreatieve bestemming krijgen en dat laatste lukte nou net niet. Want er kwam woningbouw en de kans op verhuizing van de club naar het centrum was hiermee verkeken.

Op 6 december werd een St.Nicolaasfeest voor de Pups en de Welpen georganiseerd.
De jeugd deed weer mee aan de door de KNVB georganiseerde spelregelwedstrijden.
De A-, B- en C-jeugd gingen in december naar een sportfestijn in de Ahoy-hallen.

Op 12 februari 1976 werd door een afvaardiging van Oranjeplein deelgenomen aan de AVRO-radioquiz “Mobiel, alles voor de klub”. Met dit in de studio gespeelde vragenspel, konden Arie Houwaart en Leo v. Leeuwen door goede antwoorden te geven op vragen, gesteld door Eef Brouwers, geld verdienen voor de club. Tijdens het inleidende gesprek vroeg Eef Brouwers aan Arie Houwaart hoe de relatie was tot Henk Houwaart, de voetballer/trainer in België. Het antwoord was: Buitengewoon. Eef Brouwers zei toen: Ja, maar de familie-relatie en Arie Houwaart antwoordde: Het is de zoon …uh van mijn broer. Om deze antwoorden en de manier waarop, moesten allen aanwezigen hartelijk lachen. Toch wisten de twee bestuursleden een dusdanig bedrag te winnen, dat voldoende bleek om de rijsttafel, welke door de meegegane Oranjepleiners bij een Chinees in Hilversum werd genuttigd, mee te bekostigen. 

Onderstaand vijf foto’s zijn genomen tijdens het bezoek aan de radiostudio.Tijdens de Paasdagen werden de traditionele jeugdtoernooien georganiseerd.
Op 30 april speelden de A-klassers een vriendschappelijke wedstrijd tegen Haarlem in Haarlem en op 1mei speelden de Pupillen en de Welpen een vriendschappelijke tegen Ajax in Amsterdam.
Op 15 en 16 mei ging de jeugd, met uitzondering van de A-klassers, twee dagen naar Waalwijk en speelden tegen de plaatselijke club DESK vriendschappelijke wedstrijden.
In de maanden april en mei werden door de verschillende jeugdteams deelgenomen aan uit-toernooien. Opmerkelijk feit was, dat de A-klassers het NLS-toernooi winnend wisten af te sluiten.
Op 1e Pinksterdag werd ter gelegenheid van 40-jarig bestaan een sportdag voor de jeugd georganiseerd. Op de dag zelf werden allerlei spellen gedaan, o.a. paalklimmen, penalty’s nemen,kussengevechten en dribbelen. Het werd een groot succes.

Voor de senioren werd een veteranentoernooi georganiseerd en het vijfde elftal (het elftal van de mannen van De Bruijn en Smith) nam deel aan het Tamuvona-toernooi en wisten daar de de Lagere Elftallen-cup te winnen.

Aan het eind van het seizoen konden de volgende kampioenen worden opgetekend: Oranjeplein 2, de Pupillen en de Welpen 1. Het vierde elftal kon zich via een aantal beslissingswedstrijden nipt handhaven in de reserve 2e klasse. Het zesde elftal echter degradeeerde naar de reserve 6e klasse van de HVB.

Op onderstaande foto wordt Loek Houwaart gehuldigd voor 25 jaar spelend lid.

Vlnr: J Stapel, P.K.v.Aken, J.Nieuwenburg, B. Nieuwenburg, A.Houwaart, A.J.Nieuwenburg (gedeeltelijk0 zichtbaar), mevr. C.Houwaart, Ad Houwaart en G.Houwaart.


Zomaar wat uitslagen en/of verslagen van wedstrijden:
Senioren
5 oktober 1975 HMSH 1 -  Oranjeplein 1 1-0
HMSH zorgde voor een regelrechte verrassing door koploper Oranjeplein een 1-0 nederlaag toe te brengen. Al in de eerste helft bleek, dat HMSH geenszins van plan was om de partij weg te geven. In tegenstelling tot voorgaande weken lukte het weer allemaal en maakte de Oranjeplein-doelman al in de beginfase hachelijke momenten mee. De beslissende treffer liet echter lang op zich wachten, maar een kwartier na rust sloeg Tinus Otterloo onhoudbaar toe. Dankzij het uitstekende werk van HMSH-doelman Wim Schot bleef het zo.
Haagsche Courant, 6 oktober 1975.
Oranjeplein 2 -  HBS 4 0-0
Cromvliet 3    -  Oranjeplein 3 1-1
HDV 7           -  Oranjeplein 5 2-4
 
29 november 1975 

Hillegom 1 -  Oranjeplein 1 3-0
Een veel sterker Hillegom zegevierde verdiend met 3-0 over Oranjeplein. John en Herman Nieuwenburg kregen wel kansen voor Oranjeplein maar kwamen niet tot scoren.

 

Haagsche Courant,30 november 1975.

Den Hoorn     -  Oranjeplein 2 0-3

Oranjeplein 3 -  Zwart Blauw 3 1-3
Oranjeplein 4 -  Verburch 6 0-2
Oranjeplein 6 -  Marathon 5 2-1

11 april 1976 Oranjeplein 1 -  Alphen 1 0-0
Oranjeplein en Alphen kwamen in een slecht duel niet verder dan een doelpuintloos gelijkspel.  Herman Nieuwenburg scoorde wel voor Oranjeplein, maar zijn treffer werd afgekeurd.
Haagsche Courant, 12 april 1976.
Oranjeplein 2 -  RKAVV 3 4-0
BEC 4           -  Oranjeplein 3 3-0
Triomph 3     -  Oranjeplein 4 6-2
Oranjeplein 6 -  RCDH 4 1-5

2 mei 1976 Oranjeplein 1 -  Hillegom 1 2-1
Oranjeplein triomfeerde met 2-1 over kampioen Hillegom. Bert Gautier zette Oranjeplein op 1-0, maar Hillegom kwam langszij. Herman Nieuwenburg forceerde de beslissing.
Haagsche Courant, 3 mei 1976.
TEDO 2 -  Oranjeplein 2 0-2
Eindelijk! Oranjeplein 2 kampioen! Na enkele seizoenen achtereen steeds naast de titel te hebben gegrepen, was ’t afgelopen zondag zover. Tedo, de degradatiekandidaat, vechtend voor de laatste kans, bood Oranjeplein behoorlijk tegenstand, maar moest uiteindelijk toch het hoofd buigen.

HVB beker:
16 mei 1976 Oranjeplein 2 -  Tamuvona 1 2-0
In de tweede wedstrijd tegen Quintus 1 werden de tweelingen uitgeschakeld.

Jeugd
4 oktober 1975 A-kl 

BSC’68                 -  Oranjeplein  2-1
B-kl Oranjeplein    -  Duinoord 3-4
C-kl Oranjeplein    -  Devjo 0-3
Pups Blauw Zwart  -  Oranjeplein  5-0
Welp Oranjeplein  -  ESDO 3-0

10 april 1976 A-kl 

Oranjeplein          -  Spoorwijk 2-0
Pups Blauw Zwart -  Oranjeplein 0-6
    Welpen 2 HVV  -  Oranjeplein 0-1


Onderstaande foto van Oranjeplein 2 kampioen 1975-1976.

Staand vlnr: P.K.v.Aken, Aad Veltkamp, Nico Olieroock, Jan v.d.Bergh, Roel v.d.Mei, Fred Borsboom, Wil Nieuwenburg, Harry Polak, Jan Kreulen, Loek Houwaart en Leo v.Leeuwen.
Zittend vlnr: Jan Nieuwenburg, Harry Marjee, Koos Leenheer, Wim Nieuwenburg, John Oosterveer, Dick Houwaart, Coco Nieuwenburg, Arie Houwaart.

Supporters van het tweede elftal in het zonnetje bij Lens – Oranjeplein.


Vlnr: Arie Houwaart, Janet Houwaart, Ton Kuiters, Claar Houwaart, Sien Nieuwenburg,  Joke Nieuwenburg, Mary Nieuwenburg, Thea Nieuwenburg.


Diploma van Oranjeplein 2 kampioen 1975-1976.Onderstaande foto is van Oranjeplein 5 seizoen 1975-1976

Staand vlnr: Joop Scholten, Peter de Bruijn, Hans v.Rijn, Rinus v.Leeuwen, Wim Bakker, Ben Smith, Henk Pieters.
Zittend vlnr: Kees de Bruijn, Siem de Wit, Fred Dijkstra, Marius de Bruijn, Loek v.Oort.


Eindstand van het seizoen 1975-1976 van de 4e klasse B van de KNVB
Hillegom 1          22 36 Kampioen en promotie
Foreholte 1         22 32
Voorburg 1         22 28
Oranjeplein 1      22 27
VVSB 1              22 26
Alphen 1            22 21
HMSH 1             22 19
Postalia 1           22 18
SJC 1                 22 18
ASC 1                22 18
BMT 1               22 18
Ooievaars 1       22   5 Degradatie

 

VLAGGEN VOOR  VEERTIGJARIGE ORANJEPLEIN

Tijdens de jubileumreceptie van het 40-jarige Oranjeplein op zaterdag 29 mei 1976 heeft N.de Doelder, die zowel de Haagse Afdeling van de KNVB als de KNVB zelf vertegenwoordigde, namens beide organisaties een jubileumvlag aangeboden.
Ook oud-voorzitter P.M.v.Leeuwen, die zijn club ook in moeilijke omstandigheden was trouw gebleven, werd in deze huldiging betrokken. Hij ontving uit handen van de heer De Doelder het zilveren Afdelingsinsigne.
Ook afgevaardigden van zusterverenigingen boden hun gelukwensen aan, waaronder de heer Spaans van Scheveningen. Deze richtte zich speciaal tot Oranjeplein-voorzitter P.K.van Aken, een bekende figuur op recepties en vergaderingen, die nu zelf het middelpunt was. Met het aanbieden van een voetbal onderstreepte Spaans zijn gelukwensen. De heer van Aken had voor alle gasten een passend woord. Zo verklaarde hij o.a. dat Oranjeplein al een beetje gerekend had op de jubileumvlaggen waarvoor de masten al klaar stonden.
De heer Aad Tuit, voorzitter van de jeugdafdeling van Oranjeplein, bood namens de jonge voetballers eveneens een jubileumvlag aan.


Na de receptie volgde een gezellige feestavond voor alle leden en donateurs. Alhoewel de opkomst niet groot was (het campingbezoek zal daar de schuldige van zijn) was het gezellig en gingen de beentjes van de vloer op de muziek van de band “De Bambino’s”.
Tijdens deze feestavond werden R.Oosterveer en G.Houwaart benoemd tot Lid van Verdienste. 


Onderstaande foto is genomen tijdens de vlagoverhandiging.

Vlnr: D. de Wit (HVB), A.J.Nieuwenburg, J.Stapel, N. de Doelder (HVB), P.M.v.Leeuwen, P.K.v.Aken, J.Nieuwenburg, A.Houwaart, A.Tuit.Lees verder bij  Seizoen 1976 of  Seizoen 1974 of ga naar  Home

E-mailen
Map