De historie van v.v. Oranjeplein

           (Laatste update 6-5-2021)  

Het seizoen 1974-1975.

Op 4 september 1974 werd de Algemene Ledenvergadering gehouden. Aanwezig waren 42 leden. De financiële zaken werden toegelicht door G.Houwaart. Voorstel tot verhoging van de contributie werd aangenomen. De contributie voor senioren ging van f 100,-- naar f 120,--en voor de jeugdleden naar f 36,-- per seizoen. Indien vóór 1 oktober werd betaald dan kregen de senioren 10% korting. Het bestuur kende geen uitbreiding, wel werd J.Rommen officiëel door de vergadering gekozen tot commissaris.


Wederom werden 7 seniorenteams ingeschreven en de jeugd kende uitbreiding, maar liefst 5 jeugdteams gingen deelnemen aan de competitie:
Senioren
1e elftal in de 4e klasse D van de KNVB
2e elftal in reserve 1e klasse H van de HVB
3e elftal in reserve 2e klasse F van de HVB
4e elftal in reserve 2e klasse G van de HVB
5e elftal in reserve 4e klasse F van de HVB
6e elftal in reserve 5e klasse B van de HVB
7e elftal in reserve 5e klasse F van de HVB

Jeugd
A-klassers
B-klassers
C-klassers
Pupillenteam
Welpenteam.

Begin augustus was de noodkantine opgebouwd.
De buren Postalia en Archipel stelden hun kleedkamers beschikbaar voor onze elftallen totdat de nieuwbouw gereed was.
De bestuursvergaderingen werden gehouden ten huize van J.Nieuwenburg.
Onder grote belangstelling werd op 20 september 1974 de eerste steen van ons nieuw te bouwen klubtent gelegd door P.K. van Aken 
De jeugd kreeg twee zalen in de Houtzagerij ter beschikking voor de training.
Tot trainers van de selektie werden B.Gorel en J.Langerak benoemd.
Op 21 september 1974 werd een geslaagde contactavond gehouden in zaal Modern. Op deze avond werd A.J.Nieuwenburg benoemd tot erelid en B,Nieuwenburg tot Lid van Verdienste. Tevens werd F.L.v.d.Voet gehuldigd voor zijn inzet voor de vereniging. Er werd lekker gedanst op muziek van de “Bambino’s”.
In oktober 1974 was de eerste oplevering van de nieuwbouw en diverse verzekeringen werden afgesloten.
De eerste trekking van de Lotto vond plaats op 1 november 1974. Naast de Toto, waaraan onze klub al sedert 1960 aan deelnam, zou de Lotto gedurende vele jaren een belangrijke inkomstenbron voor onze vereniging zijn. De personen, die veel werk aan de Toto/Lotto hebben verricht waren Hein Ciere, Arie Houwaart en Jan Nieuwenburg.
Op 20 november 1974 feestelijke opening van onze nieuwe clubtent door Wethouder Piet Vink en tegelijkertijd een receptie voor gemeentelijke en provinciale instanties, alsmede zusterverenigingen. Een zeer druk bezochte receptie met de vele cadeaus.
Op 25 november 1974 ontving de vereniging de door de KNVB goedgekeurde overschrijving van John Nieuwenburg van Club Brugge naar Oranjeplein.
Op 30 november 1974 werd een receptie met feestavond gehouden voor leden en donateurs. Lid Dick Houwaart verraste het bestuur met een prachtig modern schilderij, voorstellende Oranjeplein in aktie (het hangt heden ten dage nog steeds in de kantine). Lid Jan Tetteroo gaf een prachtig mozaiek en de voorzitter dankte namens het bestuur. De jeugdafdeling bood een moderne afzuigkap voor de keuken aan. Jeugdvoorzitter A.Tuit werd benoemd tot Lid van Verdienste.  Het feest bleef gezellig tot in de kleine uurtjes.
Na de ingebruikneming van het nieuwe klubgebouw werden regelmatig door Aad Tuit en Loek Houwaart Bingo-avonden georganiseerd ten bate van de jeugdpot. 
Op vrijdag 6 december 1974 werd het St.Nicolaasfeest voor de kleinste jeugd gevierd en op 13 december een disco-avond voor de oudere jeugd.
De vereniging kreeg in januari van Heineken Nederland BV een tweekraans tapinstallatie met bierkoeler in bruikleen. De installatie vertegenwoordigde een waarde van fl 1.600,--. 

OVERZICHT VAN DE BOUWKOSTEN per 23 januari 1975:

LASTEN BATEN                                                    
Leges bouwvergunning          1.360,--    Eigen middelen                    65.755,31
Afsluiten geldlening                  900,--    Subsidie Gem Den Haag       42.150,--
Slopen oude betonvloer            986,--    Subsidie Prov Zuid-Holland   10.000,--
Grondverbetering                  7.996,52   Subsidie NSF *) PM
Bouwkosten                      184.057,20   Geldlening                           87.750,--
Meerwerk                             2.726,--    Nog te regelen *)                 13.000,--
Inventaris/verlichting           18.026,13
Verzekeringen                         765,32
Bouwrente                           1.704,69
Diverse kosten                        133,45
                                      --------------                                             ---------------
Totaal                              218.655,31                                              218.655,31
                                  =========                                         =========
*) Subsidie NSF zal ca fl 15.000,-- gaan bedragen. Bij het afsluiten van de geldlening werd overeengekomen, dat deze subsidie als extra aflossing zou dienen. Getracht zal worden om de subsidie alsnog aan te wenden voor de post “Nog te regelen”.

Donateur H.NieuwenburgSr (Opa Nieuwenburg) schonk de vereniging een adresseermachine. Hiermede werd de eerste schrede op het automatiseringspad gezet. Het bestuur liet adresplaatjes aanmaken en zo kon men het adres op het klubblad automatisch laten afdrukken.   
Dit betekende voor de redactie van het klubblad een enorme tijdsbesparing.
Met Pasen werd het traditionele Paastoernooi voor de jeugd georganiseerd.
Aan het eind van het seizoen stopt Ben Gorel als trainer van de selektie.
Van 16 t/m 20 mei maakten de A-, B- en C-klassers een reis naar Duitsland.
Op 15 juni 1975 werd er voor de Pups en Welpen een uitstapje georganiseerd naar de Beekse Bergen.


Hieronder ’n tweetal foto’s van het verblijf in Duitsland.

Vlnr: Nico v.d.Hurk, NN, Ad Houwaart, Jan Toet

VLnr: NN, Ad Houwaart, Jan Toet, Nico v.d.Hurk

Aan het einde van het seizoen waren er geen kampioenen te huldigen. Het eerste elftal wist zich te handhaven in de KNVB. Het tweede elftal eindigde op de tweede plaats, het derde in de middenmoot, het vierde eveneens in de middenmoot, het vijfde bijna onderaan, het zesde en het zevende op de tweede plaats.

Onderstaande foto ter gelegenheid van de eerste steenlegging op 20 september 1975.


Het was wethouder Piet Vink zelf, die uit handen van Oranjeplein-voorzitter Piet van Aken een wandbord voor zijn werkkamer in ontvangst mocht nemen. Dat gebeurde woensdagavond, toen de gemeentelijke sportieve man het nieuwe clubgebouw van Oranjeplein aan de Verlengde Waalsdorperweg officiëel had geopend door met een sleutel de deur naar dit clubhome te ontsluiten. Overigens zou ook de heer van Aken in de prijzen vallen. Hij werd bij monde van de heer J.Th. Essers, vice-voorzitter van de HVB onderscheiden met de gouden speld voor zijn vele verdiensten (ook als scheidsrechter) de voetbals[port bewezen.

Haagsche Courant, 22 november 1974.


Op onderstaande foto neemt Wethouder Piet Vink een wandbord voor zijn werkkamer in ontvangst.Zomaar enige uitslagen en/of verslagen van wedstrijden:
Senioren
15 september 1974 

De Postduiven 1 -  Oranjeplein 1 2-1
In 4D overwon De Postduiven Oranjeplein met 2-1. De Graaf en Sprinkhuysen schoten raak voor De Postduiven, terwijl Nico Olieroock voor Oranjeplein de eer redde.
Binnenhof, 16 september 1974.

RVC 5            -  Oranjeplein 2 0-1
Oranjeplein 3  -  Blauw Zwart 7 4-2
CWP 2           -  Oranjeplein 4 6-0 gestaakt

Een al in de eerste helft gestaakte wedstrijd, omdat er teveel mensen hadden afgeschreven of waren weggebleven. Jongens dat kan zo niet want dat kost de vereniging veel geld en dat kunnen we gewoon niet hebben. We hopen dan ook dat jullie volgende week compleet zijn. 
De Leider.


Vogel 4          -  Oranjeplein 5 6-1
Oranjeplein 6 -  Marathon 5 2-1

27 oktober 1974  
Oranjeplein 1 -  Kranenburg 1 1-0

Door een ongelukkige inzet in eigen doel verloor Kranenburg met de oneven goal van Oranjeplein (1-0). Binnenhof, 28 oktober 1974.

Oranjeplein 2 -  Wilhelmus 3 2-2
WIK 3           -  Oranjeplein 3 2-3
Oranjeplein 4 -  GSC 2 4-2
Oranjeplein 5 -  Maasstraat 4 3-1
Oranjeplein 6 -  De Jagers 4 4-1
Postalia 7      -  Oranjeplein 7 3-0

2 februari 1974
Tediro 1 -  Oranjeplein 1 2-1   

6 april 1975
Oranjeplein 1 - Full Speed 1 0-0
Full Speed, dat de race om de titel met kampioen De Postduiven lang had volgehouden liet bij Oranjeplein zien, dat het onderdeel techniek goed verzorgd was. Met de afwerking van de geboden kansen liep het minder gesmeerd (0-0). Ook Oranjeplein kon geen vuist maken, ondanks serieuze kansen voor “goaltjesdief” Bertus van Aken en Piet van der Bergh. John Nieuwenburg (Oranjeplein) kwam ondanks het zware veld tot een uitstekende prestatie. Scheidsrechter Britsum leidde het duel foutloos.
Binnenhof, 7 april 1975.

Jeugd
2 november 1974
A-klassers Kranenburg -  Oranjeplein  2-6
B-klassers Rijswijk       -  Oranjeplein 7-1
Pups Blauw Zwart        -  Oranjeplein  1-1
Welpen Wilhelmus        -  Oranjeplein  8-0

22 februari 1975
A-klassers Te Werve       -  Oranjeplein  1-0 gestaakt
B-klassers Semper Altius -  Oranjeplein 2-0
C-klassers Blauw Zwart   -  Oranjeplein  2-1
Pups Oranjeplein            -  Blauw Zwart 1-3
Welpen Postalia              -  Oranjeplein  1-0


Eindstand van het seizoen 1974-1975 van de 4e klasse D van de KNVB
De Postduiven 1  22 36 kampioen en promotie
Full Speed 1       22 30
HMSH  1             22 29
GDS 1                22 25
Den Hoorn 1       22 25
Tediro 1             22 22
Oranjeplein 1      22 22
Schiebroek 1       22 20
Graaf WII Vac 1  22 17
Kranenburg 1     22 14
VVP 1                22 13
Cromvliet 1        22 11 degradatie


Lees verder bij:  Seizoen 1975 of  Seizoen 1974 of ga naar  Home

E-mailen
Map