De historie van v.v. Oranjeplein

           (Laatste update 6-5-2021)  


seizoen 1972-1973.

Op 16 augustus 1972 werd de Algemene Ledenvergadering gehouden in een zaal in de Rembrandtstraat. De opkomst was niet groot en volgens de reglementen sloot de voorzitter eerst de vergadering en opende hem na enige tijd weer.
De kascommissie, bestaande uit Henk Nieuwenburg en Bertus van Aken, verklaarde dat na controle van de verenigingskas alles in orde was bevonden.
G.Houwaart gaf uitleg over het financiële beleid van de vereniging.
Er werd verslag gedaan van het bouwfonds en over de technische zaken omtrent de nieuwbouw. Een voorstel om de contributie van de donateurs met fl 6,00 per jaar te verhogen werd door de vergadering aangenomen De donatie ging toen fl 18,00 per jaar bedragen.
Het zittend bestuur werd unaniem herkozen en de rondvraag behelsde een aantal vragen o.a. klachten over het slechte drukwerk van het orgaan, het ongestraft wegblijven van reserves tijdens wedstrijden en dat alle ontvangen gelden onder beheer van de penningmeester moesten vallen ook het geld van het Bouwfonds.

 

Met vijf seniorelftallen en drie jeugdteams ging de club de competitie in. De indeling van de senioren was als volgt:
1e elftal in de Hoofdklasse
2e elftal in reserve 1e klasse E van de HVB
3e elftal in reserve 2e klasse K van de HVB
4e elftal in reserve 2e klasse I van de HVB
5e elftal in reserve 6e klasse O van de HVB

De jeugdteams waren:
B-klassers
Pupillenteam
Welpenteam.Er werd gedurende het seizoen tijdens de bestuursvergaderingen veel tijd besteed aan de voorbereidingen voor de bouw van de nieuwe klubtent. In een brief d.d. augustus 1972 zegde de provincie Zuid-Holland f 10.000,- subsidie toe voor de bouw van de nieuwe clubtent. Verzoek aan de Gemeente Den Haag voor de bijdrage in de bouw van het clubhuis en tevens  gemeentelijke garantie voor de aan te gane geldlening.
Er waren plannen om in de toekomst meer voor de jeugd te gaan doen en bij monde van G.Houwaart stelde de jeugdcommissie het volgende voor:
Met de jeugd een avondwedstrijd van een topclub te gaan bezoeken.
Een St.Nicolaasfeest te organiseren (bv met film).
Aan het einde van het seizoen een reis naar het buitenland te maken en daar vriendschappelijk wedstrijden te spelen.
Het bestuur stemde in met de voorstellen en beloofde de plannen financiëel te steunen.
De jeugd werd de mogelijkheid geboden om op de woensdagavonden te trainen in de sporthal Houtzagerij.
Op de vergadering van 30 oktober 1972 werden 18 nieuwe leden aangemeld. Deze leden speelden bedrijfsvoetbal voor het bedrijf Mehaco (Mercedes Benz – Hanuman – Combinatie). Er werd besloten om deze mensen op zondag 5 november a.s. een onderlinge vriendschappelijke wedstrijd te laten spelen. Tijdens deze zelfde vergadering werd genotuleerd, dat de stand van het Bouwfonds fl 20.350,-- bedroeg. 
Op 11 november 1972 werd een contactavond gehouden in zaal Modern, tijdens dit feest werden de leden P.v.Gerven, J.Nieuwenburg en Jac.Houwaart benoemt tot Lid van Verdienste. 
Er werd op 1 december 1972 een St.Nicolaasfeest georganiseerd voor de jeugdleden.
Ten behoeve van de nieuwbouw werden diverse acties gestart. De actie scheurkalender werd niet zo’n groot succes, want van de 1000 stuks waren er eind december slechts 250 verkocht. De actie Rad van Avontuur werd wel een geweldig succes en heeft in de loop van de seizoenen heel veel geld in het laatje gebracht.
Het eerste elftal met aanhang ging een dagje op reis naar Brugge. Daar speelden de eerstelingen een vriendschappelijke wedstrijd tegen Club Brugge. De totale kosten van dit evenement bedroegen fl 895,00, terwijl de bijdrage van de deelnemers fl 905,00 was. Het voordelige resultaat ad fl 10,00 werd gedoneerd in het bouwfonds.
Met de Pasen werden de jeugdtoernooien georganiseerd.
Op 5 en 6 mei 1973 ging B-jeugd en de Pups op reis naar België. Beide teams speelden vriendschappelijke wedstrijden tegen hun leeftijdgenoten van Club Brugge. Er werd overnacht in de jeugdherberg te Oostende. De tweede dag werd de competitiewedstrijd tussen Club Brugge en Racing White bezocht.  
Op 26 mei 1973 gingen de Welpen op stap naar de Efteling.
Aan het eind van het seizoen behaalde het vijfde elftal het kampioenschap in haar afdeling en het eerste elftal wist promotie af te dwingen in de Hoofdklasse van de HVB. Op zaterdagavond 19 mei 1972 werden beide teams gehuldigd tijdens een klein feestje in de kantine.


Het 1e elftal samen met Club Brugge op de foto in het Brugge-stadion.


Zo maar wat uitslagen en/of verslagen van wedstrijden:
Senioren
1 oktober 1972
Oranjeplein 1 -  Wit Blauw RK 1 1-0
Oranjeplein greep in een zeer spannende wedstrijd de volle winst, twee punten. Een spanning die tot het eindsignaal te snijden was. Hoewel beide ploegen aanvallend speelden bleef het tot de rust 0-0. In de eerste helft werden van beide kanten scoringskansen geschapen, maar tot doelpunten kwam het niet. Oranjeplein bleek technisch iets beter.
Na de thee was het Bart Proeme, die in de eerste minuut met een harde schuiver voor 1-0 zorgde. Dit doelpunt bleek beslissend voor Oranjeplein. Natuurlijk grote vreugde bij heel Oranjeplein, maar het spelbeeld bleef hetzelfde hard maar niet onsportief. Naar mate de tijd verstreek ging Wit Blauw meer in de aanval om op gelijke hoogte te komen, maar onze verdediging stond pal. Ook keeper Leo Vis stond geen doelpunt toe. Het gehele elftal speelden met honderd procent inzet. En wat vooral opviel is de mentaliteit van onze jongens. Er werd niet gemopperd en ze kunnen incasseren. Ze laten zich niet door de tegenstander uit het spel halen en dat is prima.
Jan Nieuwenburg.

5 november 1972
Oranjeplein 1 -  Hoek v Holland 1 5-2
Oranjeplein hield Hoek van Holland met 5-2 van zich af. Bart Proeme (2x), Ger Meijer, Nico Olieroock en Henk Nieuwenburg scoorden voor Oranjeplein.
Haagsche Courant, 6 november 1972.

RAVA 3          -  Oranjeplein 2 2-0
ADS 4            -  Oranjeplein 3 2-4
Oranjeplein 4 -  DVC 3 3-3
Cromvliet 10  -  Oranjeplein 5 0-0

19 november 1972
OSC 1 -  Oranjeplein 1 0-0
OSC TEGEN ORANJEPLEIN DOOR OOG VAN NAALD door Bep Bakhuijs.
Oranjeplein was kennelijk naar Vlamenburg in Mariahoeve getrokken met de bedoeling om het OSC zo moeilijk mogelijk te maken. Daarin zijn de Buurtwegbewoners volledig geslaagd. Waren de gastheren vooral in het begin het meest aan de bal, nadat de bezoekers een beetje warm gelopen waren, is het een vrijwel gelijkopgaande wedstrijd geworden. OSC mocht dan wel wat meer in de aanval zijn, maar dat kwam ook door de steun van de ijskoude wind.
Al gauw bleek Oranjeplein er niets voor te voelen met een nederlaag naar huis te gaan. Er werd geen meter gras cadeau gegeven, en de spelers aren bereid er alles aan te doen om de lijstaanvoerder het maken van doelpunten te beletten. En omdat de OSC-ers van plan bleken de reeks successen voort te zetten, kregen de toch nog vrij veel toeschouwers een niet onaardige wedstrijd te zien.
Foutloos werd er niet bepaald gespeeld, maar het is altijd leuk om naar twee elftallen te kijken die er in alle opzichten hard voor werkten. Bovendien verliep alles zo correct dat het alles bij elkaar best de moeite waard was. Zeker, er kwamen nogal wat overtredingen voor. Maar die waren van onschuldige aard. Toch zijn de gastheren, ondanks een lichte veldmeerderheid in de eerste helft, niet zo heel erg gevaarlijk geweest. Wel werd er regelmatig geschoten, maar erg zuiver gebeurde dit niet.
Toen er na drie kwartier nog geen doelpunten waren gevallen, was de vraag voor de tweede helft welke ploeg de langste adem zou hebben. Om die vraag maar meteen te beantwoorden: ook daarin deden de spelers niets voor elkaar onder. En toch is OSC in die tweede helft door het oog van een naald gekropen. Niet dat de ploeg zo veel minder ging spelen, zeker niet.
Oranjeplein echter heeft veel meer kunnen  “drukken”, en ook gedaan. De bezoekers kwamen steeds meer in de buurt van het OSC-doel. Enkele kansen, en wat voor, zijn er dan ook wel degelijk geweest. Het was voor de thuisclub in die periode maar goed dat doelman Baak, letterlijk als een rode duivel met dito pet, z’n doel uitkwam om doelpunten te voorkomen.

OPPASSEN
Het betekende echter ook weer niet dat OSC er aanvallend niets meer aan deed. Oranjeplein’s verdediging moest wel degelijk oppassen voor de vaak snelle uitbraken van OSC. De sterke achterhoede van OSC, die de kunst van uitverdedigen goed door heeft, hield verder goed stand.
Ondanks de minder prettige weersomstandigheden, toch een wedstrijd vol spanning. Met het gelijke spel zal, dacht ik zo, iedereen wel tevreden zijn. Ook al zullen de Oranjepleiners het wel jammer hebben gevonden dat zij geen kans hebben gezien iets van hun achterstand in te lopen. Dat OSC bovenaan staat verwondert mij niet.
Het is een leuk elftal, enthousiast en met een behoorlijke techniek. Meest opvallende speler vond ik Jan van Deursen, al wil ik de andere spelers beslist niet te kort doen.
Haagsche Courant, 20 november 1972
Oranjeplein 2 -  Vogel 2 0-2
Oranjeplein 4 -  BEC 4 3-3

18 februari 1973
Oranjeplein 2 -  Westlandia 4 2-2
VUC 6           -  Oranjeplein 3 4-0

8 april 1973
Oliveo 1 -  Oranjeplein 1 1-2
ORANJEPLEIN LIJSTAANVOERDER.
De strijd in de hoofdklasse van de Afdeling Zondag nadert zijn spannende ontknoping. Oranjeplein is de nieuwe lijstaanvoerder dankzij een 2-1 zege op Oliveo. Nico Olieroock opende de score (0-1), waarna Vendel Oliveo op gelijke hoogte bracht. Bertus van Aken smaakte het genoegen de winnende treffer te scoren (1-2). 
Er volgen nu spannende weken voor de ploeg van Piet van Aken. Oranjeplein is uitgespeeld en bezit een punt meer dan OSC, dat nog één wedstrijd voor de boeg heeft. 
Dat is de uitwedstrijd tegen Oranje Blauw, dat dit seizoen niet al te sterk voor de dag komt en ook gisteren tegen Juventus een punt liet liggen: 0-0.
De derde gegadigde is Postalia. Zij bezit vier punten minder dan Oranjeplein, maar heeft nog twee wedstrijden voor de boeg, tegen Voorburg en Oliveo. “Beslissingswedstrijden worden dan ook zeker tot de mogelijkheden gerekend” vindt Oranjeplein-voorzitter Piet van Aken.
Haagsche Courant, 9 april 1973


In de zondagsafdeling van de Haagse Voetbalbond zijn bijna alle beslissingen gevallen. In de hoofdklasse kon OSC na de 4-2 winst op Oranje Blauw de kampioensvlag uithangen. Doordat Postalia een punt tegen Voorburg verspeelde is Oranjeplein, dat zelf niet speelde eveneens naar de KNVB gepromoveerd.
Haagsche Courant, 16 april 1973

 

Jeugd
3 februari 1973 Oranjeplein B1 -  VDS B1 5-1
Oranjeplein Pups 1                  -  Maasstraat Pups 1 1-0
Oranjeplein Welp 1                  -  VDS Welp 1 0-2


DE REIS NAAR BELGIË.
Na maanden van sparen en voorbereidingen was dan eindelijk de ochtend van 5 mei aangebroken. Ondanks het vroege uur en de zeer slechte weersomstandigheden waren er toch verscheidene ouders en bestuursleden, die ons uitzwaaiden.
Nadat door een fotograaf enkele groepsfoto’s waren genomen, werd om half acht het vertreksein gegeven. De reis ging via Rotterdam-Hellegatsplein richting Bergen op Zoom. Daar gearriveerd werd een uitgebreide koffiepauze gehouden in een gezellig restaurant. Na de koffiepauze werden in de auto’s lunchpakketten, limonade, snoep, etc. uitgedeeld en nadat iedereen zijn buik rond had gegeten vervolgden wij onze reis richting Antwerpen. Halverwege Gent-Brugge nog een plaspauze en om 12 uur kwamen wij aan bij het Brugge-stadion.
Aangezien daar echter nog niemand aanwezig was, werd in de stamkroeg van Club Brugge een consumptie genuttigd. Een later was dan de ontvangst van het jeugdbestuur van Brugge. Nadat alle formaliteiten waren vervuld, werd om 14.00 uur de aftrap gedaan van de pupillenwedstrijd Club Brugge – Oranjeplein. In deze wedstrijd werden onze jongens volledig overspeeld door de toch wel grotere tegenstanders en binnen 4 minuten stonden ze met 3-0 achter. Onze pups vochten als leeuwen, maar er was geen redden aan en bij het eindsignaal was de achterstand opgelopen tot 9-0. Ondanks het zeer duidelijke klassenverschil, vond ik persoonlijk de scheidsrechter ook niet zijn dag hebben. Maar ja iedereen maakt fouten.
Na dit debacle zagen wij toch wel met enige zorg de volgende wedstrijd tegemoet. Aar de B-klassers kregen door deze afstraffing enorme revanchegedachten. Direct na de aftrap van deze wedstrijd bleek, dat zij zich niet zomaar naar de slachtbank wilden laten leiden. Het middenveld namen zij stevig in handen en zij boden zeer goed tegenstand. Toch nam Brugge door een misverstand in de verdediging van Oranjeplein met 1-0 de leiding.
Dit was voor onze jongens het sein om nog beter te gaan spelen. En na de rust gebeurde het dan eindelijk, uit een corner wist Wim Nieuwenburg met een prachtige snoekduik de bal in het doel te koppen. Even later werd het zelfs 2-1 voor Oranjeplein, toen Herman Nieuwenburg ’n solo begon en deze pas beëindigde toen de bal tegen het net dreunde. En zo kwam ook de eindstand. Grote vreugde bij de Oranjeplein-aanhang. Na de wedstrijden een gezellig samenzijn in de kantine met 0.a. Henk Houwaart en John Nieuwenburg, die foto’s, stickers en handtekeningen uitdeelden. Van Club Brugge broodjes en een drankje, zodat het al half zes was, toen wij ons gereed maakten om naar de jeugdherberg in Oostende af te reizen.
Aldaar aangekomen en na het wijzen van onze slaapplaatsen, gingen wij om zeven uur aan tafel voor de warme hap. Maar die hap of liever  “voer” ( een ander woord heb ik er niet voor) was niet weg te krijgen. En al spoedig de stad in om de avond door te brengen. Bij een soortement van kermis kregen de hongerigen de gelegenheid patat en oliebollen naar binnen te werken en daar werd dankbaar gebruik van gemaakt. Na veel gegok en botsautorijden weer terug naar de jeugdherberg om te gaan slapen.
Van slapen is niet veel terecht gekomen, want als ik U vertel dat de laatste om kwart voor twee sliep en de eerste al om kwart voor vier wakker was, dan kunt U dat wel nagaan. Na een goed ontbijt ( er werd door sommige jongens heel wat weggewerkt) en na het inladen van de lunchpakketten weer richting Brugge. Daar bezochten wij een rekreatiepark, waar van alles voor de jongens te beleven was. Na overleg tussen de jeugdleiders werd besloten om elke jongen vijftig franc te geven ( de meesten hadden geen cent meer op zak) om ze daar nog wat te laten doen. Een van de vele dingen was o.a. paardrijden en daar hebben we ons kostelijk vermaakt. Al gauw bleek dat de Oranjepleiners naast goede voetballers ook uitstekende zandruiters zijn. Om de haverklap vloog er iemand uit het zadel en dook het zand in. Dat was gieren en brullen en alles tegelijk. Na dit lachfestijn naar het Brugge-stadion en daar kregen we vrijkaarten om de competitie wedstrijd tegen Racing White te bezoeken.
Jammer dat het bestuur van Brugge geen rekening hield met de lengte van onze jongens door ons staanplaatsen aan te bieden. Menige jongen werd het zien van de wedstrijd dan ook onmogelijk gemaakt.
Na de wedstrijd richting Nederland en voor bij Antwerpen werd gepauzeerd om de rest van het brood, limonade, snoep, etc. rond te delen.
Even voor de grens werd weer gestopt om de laatste francs op te maken en wel in een ijssalon en daar werden enorme hoeveelheden ijs verorberd.
Ten laatste richting Den Haag, waar wij om 10 uur arriveerden. Iedereen ging voldaan en moe naar huis en zo kwam er een einde aan dit spektakel.
Tenslotte dank ik iedereen voor zijn financiële bijdragen, waardoor het mogelijk is geweest deze reis te maken en tevens dank ik namens de jongens de leiders en leidsters, die zich hebben ingespannen om dit evenement te doen slagen.

G.Houwaart
(Uit het klubblad nr. 42 van 15 mei 1973)


Welpen seizoen 1972-1973

De namen zijn niet in de juiste volgorde:
P.Groos, R.Diepenveen, Ed Nieuwenburg, Henk Houwaart, Peter van Gerven, Wim Houwaart, R.Blok, M.Gombergen, E.Koorn, R.Nieuwenburg, Peter Swart, Wim Westenberg.
Leiders: Henk koorn en Wim Nieuwenburg Sr.


De drietal onderstaande foto’s zijn genomen tijdens het onderlinge partijtje van de nieuwe leden overgekomen van bedrijf MEHACO.


Marius de Bruijn in overleg met Ruud Smith.


Vlnr: Ruud Smith (hoogstandje), NN, Henk Pieters, Jan Tiemens, Kees de Bruijn.


Vlnr: Henk Pieters, Ruud Smith, Rinus van Leeuwen, Hans van Rijn, Ben Nieuwenburg (scheids).


Onderstaande foto van Oranjeplein 1, dat promotie naar de 4e klasse KNVB behaalde in 1972-1973.

Staand vlnr: Puck Hofland, Wim van Hout, Geer Durand, Henk Nieuwenburg, Nico Olierook, Piet v.d.Bergh, Ben Gorel
Zittend vlnr: Aad Hoogervorst, Henk v.d.Bergh, Daan Regeer, Bertus van Aken, Jan v.d.Bergh, Puck Langerak.


Onderstaand het diploma van kampioen Oranjeplein 5.Groepsfoto van de jeugd voor de reis naar België.


Staand vlnr: André Nieuwenburg – Wim Nieuwenburg – Cook Houwaart – Jan Kreulen – Loek Houwaart – Wil Walburg – Aad Tuit – Ferry Beij – Herman Nieuwenburg – Wim Nieuwenburg – Ben v.d.Spek – Cees Weber – Ton Nieuwenburg – P.K.v.Aken – Tinus Veltkamp - Bertus v. Aken – Jan Toet – Nico v.d.Hurk – Arie Houwaart
Zittend vlnr: Ton Berk – Kees Simonis – Rob Tuit – Wim Mars – Ad Houwaart – Ruud Tiemens – Ron Nieuwenburg – Ton Rijkse – John Tiemens – Adrie v.d. Wijngaarden – Ed Nieuweburg – Nico v.d. Hurk.

Het elftal van Club Brugge dat in seizoen 1972-1973 kampioen van België werd.Eindstand van het seizoen 1972-1973 van de Hoofdklasse HVB
OSC 1                        20 28      kampioen en promotie
Oranjeplein 1             20 27      promotie
GONA  1                     20 25
Postalia 1                   20 24
Oranje Blauw 1           20 21
Hoek van Holland 1     20 20
Voorburg 1                 20 19
Oliveo 1                     20 17
Juventas 1                 20 14
VDS 1                       20 12
Wit Blauw RK 1          20 11      degradatie


Lees verder bij:  Seizoen 1973 of  Seizoen 1971 of ga naar  Home

E-mailen
Map