De historie van v.v. Oranjeplein

           (Laatste update 6-5-2021)  

Het seizoen 1971-1972. Op de in augustus 1971 gehouden Algemene ledenvergadering werd het volgende bestuur gekozen:
Voorzitter: P.K.v.Aken
Secretaris: J.Nieuwenburg
Penningmeester: A.Houwaart
Commissarissen: J.Langerak, P.M.v.Leeuwen, A.J.Nieuwenburg, J.A.Stapel en J.Tiemens
Boekhouding: G.Houwaart

Wederom werden 5 seniorelftallen en 3 jeugdteams in geschreven bij de HVB en de indeling van de senioren was:
1e elftal in de Hoofdklasse
2e elftal in reserve 2e klasse F
3e elftal in reserve 2e klasse D
4e elftal in reserve 3e klasse I 
5e elftal in  reserve 5e klasse FVan de jeugd werden de volgende teams ingeschreven:
B-klassers
C-klassers
Pupillenteam.


De bestuursvergaderingen werden afwisselend gehouden in de kantine en ten huize van diverse bestuursleden.

De kantine-exploitatie werd in eigen beheer genomen  en daarvoor werd er werd een kantinecommissie gevormd. Deze commissie bestond uit A.J.Nieuwenburg, J.Tiemens en hun echtgenoten. Achteraf zou blijken dat dit initiatief het bouwfonds enorm spekte.
De contributie voor het nieuwe seizoen werd als volgt vastgesteld:
senioren fl 72,--
B-klassers fl 48,--
C-klassers fl 36,--
Welpen fl 18,--
In september vierden de  J.A.Stapel en echtgenote hun 50-jarighuwelijksfeest. Erelid J.A.Stapel werd onderscheidden met de zilveren bondsspeld. De vereniging bood het gouden bruidspaar een Zaanse klok aan.
Hoofdtrainer voor het seizoen werd Ben Gorel en afschrijvingen van de selektie dienden bij de elftalcommissie te worden gedaan.
De correspondentie met betrekking tot  nieuwbouw werd almaar groter en groter.
Er werd een TV met 1e en 2e net gekocht ten behoeve van de kantine. 
Velden van Oranjeplein en Postalia werden door de Gemeente voorzien van een nieuwe veldafrastering. Het plaatsen cq vernieuwen van de ballenvangers moesten de clubs uit eigene middelen bekostigen.
Er werd een gaskachel aangeschaft ten behoeve van de kantine, kosten fl 1000,--. Ook werden er ventilatoren aangeschaft om de baklucht in de kantine te verdrijven.
In december kwam door een noodlottig ongeval jeugdlid J.v.d.Spek om het leven. De voorzitter, aanwezig op de begrafenis, bood een grafkrans aan..
Er diende voor de kantine een muziekvergunning bij de Gemeente Wassenaar te worden aangevraagd.
Op 19 januari 1972 werd een filmavond voor de jeugdleden georganiseerd.
Op 22 januari 1972 werd een geslaagde contactavond in zaal Modern georganiseerd. Tijdens deze avond werd de heer P.M.v.Leeuwen benoemd tot Erelid. De heer Frans Riep werd benoemd tot Lid van Verdienste.
Tijdens de Paasdagen in april 1972 werden de jeugdtoernooien georganiseerd. Alle deelnemende jeugdspelers kregen een lunchpakket aangeboden.
Op 29 april 1972 werd een contactavond voor de kampioenselftallen Oranjeplein 2 en Oranjeplein 4 georganiseerd in de kantine. Tijdens deze avond werden Jac.Houwaart en Piet van Gerven gehuldigd voor hun 750 gespeelde wedstrijden voor Oranjeplein 
Op 18 mei 1972 werd de v.v. Oranjeplein tot 1 januari 1973 ontheffing verleend voor de Drank en Horecawet.
Op de bestuursvergadering van 29 mei 1972 werd besloten om de reparatie van het veld wederom in eigen beheer te doen. Er zou 320 m2 graszoden worden besteld  en met het werk zou zo spoedig moegelijk worden begonnen.
De vele schorsingen van 1e elftal spelers (natrappen, wangedrag, enz.) waren de oorzaak van een lage klassering van het eerste elftal aan het eind van het seizoen. Kampioenen van dit seizoen waren het 2e en het 4e elftal. 

Zomaar wat uitslagen:
Senioren
7 november 1971 
Oliveo 1 -  Oranjeplein 1 1-1
Na een 1-0 achterstand tegen Oliveo, was het Geer Durand die voor Oranjeplein de gelijkmaker scoorde.
Haagsche Courant, 8 november 1971.

Oranjeplein 2 -  Postalia 5 1-1
Oranjeplein 3 -  Rijswijk 5 5-1
Cromvliet 6    -  Oranjeplein 4 2-5
Oranjeplein 5 -  VDS 7 0-0

28 november 1971
Oranjeplein 1 -  Delfia 1 0-1
Delfia omzeilde de Oranjeplein klip en zegevierde met 1-0.
Haagsche Courant, 29 november 1971.

Verburch 4 -  Oranjeplein 2 0-6
Blauw Zwart 9 -  Oranjeplein 3 1-4

27 februari 1972
Oranjeplein 1 -  VDS 1 2-2
Celeritas 6     -  Oranjeplein 2 2-3
Oranjeplein 3 -  DHL 4 1-1
Archipel 6      -  Oranjeplein 4 2-6
Oranjeplein 5 -  Blauw Zwart 15 3-2

19 maart 1972
Wit Blauw RK 1 -  Oranjeplein 1 0-2
Oranjeplein 2    -  St. Voorwaarts 2 1-1
Oranjeplein 3    -  Taurus 2 1-4
VDS 7              -  Oranjeplein 5 2-1

16 april 1972
Oranjeplein 2 -  DHL 6 2-2
Oranjeplein 3 -  Wassenaar 4 2-2

23 april 1972
Oranje Blauw 1 -  Oranjeplein 1 4-2
Bij winst zou Oranje Blauw er een beslissingswedstrijd tegen Graaf WII Vac uitslepen voor promotie naar de KNVB. Oranje Blauw won verdiend door een hattrick van Schaap en ’n goal van J.Advocaat. Nico Olierook en Jan v.d. Berg scoorden voor Oranjeplein. Het was een stevige doch zeer sportieve wedstrijd met Puck Langerak als uitblinker bij Oranjeplein.


Onderstaande foto is van Oranjeplein 4 kampioen seizoen 1971-1972

Staand vlnr: Arie Houwaart, Jan Tiemens, Hans Houwaart, Cees v.d.Wilden, Joop Swarts, 
Freek van Sas, Cock Buurmans, Joop Langerak, Dries Nieuwenburg.
Zittend vlnr: NN, Siem de Wit, NN, Piet van Gerven, Rob Houwaart.

Onderstaande foto is genomen tijdens de prijsuitreiking van het Paastoernooi. 

Voorzitter P.K.v.Aken reikt een beker uit aan Ad Houwaart. Links van de voorzitter kijken A.J.Nieuwenburg en J.Tiemens toe. Naast Ad staat zijn  Opa ons allerbekende penningmeester A.Houwaart.


Onderstaand nog een foto van de prijsuitreiking (één tel later gemaakt)Eindstand van het seizoen 1971-1972 van de Hoofdklasse HVB
Delfia 1 22 33 kampioen en promotie
Graaf WII Vac 1         22 28
Oranje Blauw 1          22 28
Oliveo 1                    22 25
Hoek van Holland 1    22 22
VDS 1                       22 21
Juventas 1                22 20
Oranjeplein 1            22 19
Postalia 1                  22 19
GONA  1                    22 16
Wit Blauw RK 1          22 20
Groen Wit 1               22 15
RCDH 1                     22 13 degradatie

Beslissingswedstrijden voor promotie naar de KNVB:
  7 mei 1972 Oranje Blauw – Graaf WII Vac 0-0
14 mei 1972 Oranje Blauw – Graaf WII Vac 0-1, laatstgenoemde promoveert

Lees verder bij:  Seizoen 1972 of Seizoen 1970 of ga naar  Home


E-mailen
Map