De historie van v.v. Oranjeplein

           (Laatste update 6-5-2021)  

Het seizoen 1969-1970.

In de Algemene Ledenvergadering van augustus 1969 werd het zittende bestuur herkozen en de samenstelling was als volgt:
Voorzitter: W.Zuiderwijk
Secretaris: J.Nieuwenburg
Penningmeester: A.Houwaart
Commissarissen:  H.J.Gelauf, P.M.v.Leeuwen,A.J.Nieuwenburg en J.Tiemens.
Boekhouding: G.Houwaart 

Om gezondheidsredenen moest J.Stapel zijn functie als commissaris neerleggen.


De trainers K.Straatman en B. te Pas stopten na een conflict in november 1969 met hun trainingsactiviteiten. Ook na een gesprek met het bestuur bleven zij bij hun besluit. Een democratische meerderheid van het bestuur benoemde J.Langerak tot trainer en B.Gorel als conditietrainer. Voorzitter W.Zuiderwijk was het daarmee niet eens en legde zijn functie neer. Na veel discussie werd P.K.van Aken benoemd als waarnemend voorzitter tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering.

Tijdens de jaarvergadering op 25 mei 1970 werd het bestuur als volgt gekozen:
Voorzitter: P.K.van Aken
Secretaris: J.Nieuwenburg
Penningmeester: A.Houwaart
Commissarissen: S.Blokdijk, H.J.Gelauf, P.M.v.Leeuwen, A.J.Nieuwenburg en J.Tiemens.
Boekhouding: G.Houwaart


Er werden 6 senioren- en 4 jeugdteams ingeschreven met de volgende klasseindeling:
Senioren:
1e elftal in de 4e klasse E van de KNVB
2e elftal in de reserve 1e klasse H van de HVB
3e elftal in de reserve 2e klasse I van de HVB
4e elftal in de reserve 3e klasse F van de HVB
5e elftal in de reserve 5e klasse E van de HVB
6e elftal werd reeds bij de start van de competitie teruggetrokken.

Van de jeugd werden de volgende teams ingeschreven:
B-elftal
Pupillenelftal
Twee welpenteams.


De bestuursvergaderingen werden gehouden ten huize van H.J.Gelauf.
Op de bestuursvergadering van 1 juli 1969 werd besloten om secretaris J.H.Pelle van zijn functie te ontheffen. Achteraf bleek, dat hij de leden- en wedstrijdadministratie van de vereniging behoorlijk had versloft. Commissaris J.Nieuwenburg nam de taak voorlopig waar tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering in augustus 1969.
Nadat was gebleken, dat er geen inschrijvingen voor de pacht van de kantine waren binnengekomen, werd door het bestuur besloten de pacht aan de heer H.Gelauf te gunnen voor een bedrag van fl 1.100,-- per seizoen.
De reparatie van het veld was gedaan en de conclusie van het bestuur was: het ligt er goed bij.
De heren K.Straatman en B. te Pas werden als trainers van de selektie aangesteld.
In november 1969 werd een contactavond gehouden in zaal Modern.
Op 17 november 1969 was het saldo van het Bouwfonds fl 5.397,15.
Jeugdactiviteitensubsidie 1969 werd uitgekeerd door de gemeente (f 132,50)
Er werd een paastoernooi voor de welpen georganiseerd. 
Financiëel verslag van de contactavond op 30 mei 1970 in zaal Modern:
Ontvangsten                                     Uitgaven
Loterij            524,00                         Zaalhuur en consumpties 252,85
                                                        Loten                              25,11
                                                        Bloemen                          18,00
                                                        Fruit                                20,00
                                                        Prijzen                             50,00
                                                        Fooi                                 15,00
                                                        Muziek                            175,00
                    ---------                                                               ----------
                     524.00                                                                555,96
                    =====                                                               ======
De feestavond kostte de vereniging per saldo fl 31,96.
Na 15 jaar in de KNVB te hebben gespeeld degradeerde het 1e elftal naar Hoofdklasse van de HVB. Het 4e elftal werd kampioen van haar afdeling en promoveerde naar een hogere klasse.

Zomaar wat uitslagen en/of verslagen van wedstrijden:
Senioren
21 september 1969
Oranjeplein 1 -  Progress 1 2-0
Oranjeplein lijkt de weg terug te hebben hervonden. In een goed gespeelde wedstrijd werd Progress met een duidelijke 2-0 nederlaag terug verwezen. B.v.Aken en v.d.Berg waren de scherpschutters bij de Oranjebroeken.
Haagsche Courant, 22 september 1969. 


28 september 1969
Wippolder 1 -  Oranjeplein 1 2-1
Wippolder-Oranjeplein (2-1) werd een nogal ruwe vertoning, waarin de Oranje-broeken een verdiend gelijkspel ontging. Nadat de rust met een 0-0 stand was ingegaan, maakten de gastheren in korte tijd twee doelpunten, waarmee de strijd leek beslist. Oranjeplein kwam echter terug en het was Puck Langerak, die het enige doelpunt voor Oranjeplein maakte.
Haagsche Courant, 29 september 1969.

Archipel 3      -  Oranjeplein 2 5-2
Oranjeplein 3 -  DUNO 2 1-1
Vogel 3         -  Oranjeplein 4 0-2
Oranjeplein 5 -  Ooievaars 7 2-3

5 oktober 1969
Oranjeplein 1 -  ESDO 1 1-1
ESDO nam in deze wedstrijd de leiding en het leek er even op, dat een ESDO-zege tot de mogelijkheden zou behoren. De bezoekers bleven sterker doch toen het offensief even luwde kwam Oranjeplein zeer goed terug en ontstond een gelijkopgaande wedstrijd, waarin Oranjeplein verdiend door Nieuwenburg gelijk maakte.
Haagsche Courant, 6 oktober 1969.

Oranjeplein 2 -  Valkeniers 2 2-2
BEC 4           -  Oranjeplein 3 2-0
Oranjeplein 4 -  Wit Blauw RK 4 5-0

19 oktober 1969
Oranjeplein 1 -  DHC 1 2-0
ORANJEPLEIN WIPT DHC.
De eerste ronde om de districtsbeker voor de voetbalamateurs leverde de nodige verrassingen. De grootste surprise verzorgde vierdeklasser Oranjeplein, die de tweedeklasser DHC met 2-0 uitschakelde, dankzij doelpunten van Puck Langerak en Bertus van Aken.
Haagsche Courant, 20 oktober 1969.

Oranjeplein 2   -  DWO 2 1-2
Vredenburch 3 -  Oranjeplein 3 2-3
Oranjeplein 4  -  BEC 9 1-1
Tamuvona 3   -  Oranjeplein 5 5-2

12 april 1970
Oranjeplein 1 -  Scheveningen 1 0-1
Scheveningen hield de kans op het kampioenschap in eigen hand door een kleine maar verdiende 1-0 zege op Oranjeplein. Het kostbare doelpunt kwam op naam van Fretz, die een hoekschop ineens tot doelpunt omboog. Na de rust een gelijkopgaande strijd, waarin geen doelpunten werden gescoord. Door deze nederlaag staat Oranjeplein tweede van onderen.
Haagsche Courant, 13 april 1970.

Oranjeplein 3 - Vredenburch 4 0-5
Oranjeplein 5 -  Tamuvona 3 2-2

3 mei 1970
Oliveo 1 -  Oranjeplein 1 3-0
Oliveo bleek sterker dan Oranjeplein en boekte dan ook een verdiende 3-0 overwinning. Alhoewel de Hagenaars enkele gerede kansen kregen zagen zij geen kans de eer te redden. Oranjeplein is door dit verlies rode lantaarndrager.
Haagsche Courant, 4 mei 1970.

 VUC 5          -  Oranjeplein 1 1-0
Oranjeplein 3 -  DVC 3 3-1
Texas 4         -  Oranjeplein 4 3-3
NIVO 7          -  Oranjeplein 5 3-1

10 mei 1970
Oranjeplein 1 -  Aeolus 1 0-2
Een sterker Aeolus won verdiend met 2-0 van Oranjeplein in een duel, waarin overigens de Haagsche doelman Jaap Meyburg excelleerde.
Haagsche Courant, 11 mei 1970.


Jeugd
13 september 1969
Oranjeplein B1         -  HVV B4 3-5
Oranjeplein Pups1    -  VUC Pups 4 1-9
Oranjeplein Welp1    -  Wassenaar Welp3 11-0


'n fotocopie van een krantenknipse De doelman is Jaap Meijburg. Op de rug gezien Jan Toepoel en recht Loek HouwaartEindstand van het seizoen 1969-1970 van de 4e klasse E KNVB
Scheveningen 1  20 31 kampioen en promotie
BEC 1                  20 27
ESDO 1                20 26
AOLUS 1              20 24
Moordrecht 1        20 20
Graaf WIIVac 1     20 17
Wippolder 1          20 17
Porgress 1            20 17
DJS 1                   19 16
Oliveo 1                20 13
Oranjeplein 1         19 10 degradatie


ORANJEPLEIN MOET DEGRADEREN.
Dat gebeurt voornamelijk, doordat de destijds gestaakte wedstrijd Aeolus – Oranjeplein (4-0) toch als een overwinning voor Aeolus is genoteerd. Hoewel “uitspelen” bij deze stand weinig soulaas zou hebben geboden. Het laatste duel DJS – Oranjeplein wordt nu niet meer gespeeld.
Haagsche Courant, 19 mei 1970.


Lees verder bij:  Seizoen 1970 of  ga terug naar Seizoen 1968 of ga naar  Home

E-mailen
Map