De historie van v.v. Oranjeplein

           (Laatste update 6-5-2021)  

Het seizoen 1961-1962.

Oranjeplein kreeg een nieuwe voorzitter. De heer P.M.van Leeuwen legde om privé redenen de voorzittershamer neer en werd opgevolgd door F.W. v. Swinderen. Het voltallige bestuur zag er als volgt uit:
Voorzitter: F.W.v.Swinderen
Secretaris: H.Ciere
Penningmeester: Jac. Houwaart
Commissarissen:  A.Houwaart – J.C.Sprenkels – J.A.Stapel – A.J.Veraar.

Het eerste elftal miste het vorig seizoen maar net het kampioenschap in hun afdeling. Het  elftal werd ingedeeld in de 4e klasse C van de KNVB, de overige elftallen als volgt:
2e elftal in de reserve 1e klasse D  van de HVB.
3e elftal in de reserve 3e klasse F  van de HVB.
4e elftal in de reserve 4e klasse I  van de HVB.
5e elftal in de reserve 4e klasse M  van de HVB.
6e elftal in de reserve 5e klasse I  van de HVB.

De volgende jeugdteams werden ingeschreven:
Oranjeplein 1 in de juniorencompetitie
Oranjeplein 2  in de aspirantencompetitie.

Na het sluiten van de open inschrijving voor het pachten van de kantine, bleek Herman Gelauf de hoogste bieding ( f 600,--) te hebben gedaan en de pacht voor het seizoen 1961-1962 werd hem gegund.
De trainingen werden geleid door ons lid Jan Vink en als verzorger werd P.Pronk aangesteld.
Op 14 september 1961 ontving onze secretaris Hein Ciere een brief van het Ministerie van Justitie,
Waarin werd medegedeeld, dat de voetbalvereniging Oranjeplein bij Koninklijk Besluit van 11 september 1961, nr 32 Koninklijk Goedgekeurd was. Onze club zou als rechtspersoon verder door het leven gaan. Dit besluit werd in de Nederlandse Staatscourant van 23 november 1961, nr 229 gepubliceerd.
Aan het eind van het seizoen waren er geen kampioenen te begroeten. Het eerste elftal bevond zich in de loop van de competitie dichtbij de degradatiezone. Maar uiteindelijk wisten de eerstelingen  zich wel in de KNVB te handhaven en eindigden op de zesde plaats.
 In mei 1962 werd de zo langzamerhand traditionele voetbalwedstrijd gehouden tussen het Houwaarts-elftal en een elftal van Oranjeplein. De uitslag weet ik niet meer, maar aan de gezichten op onderstaande foto te zien ging er erg gezellig aan toe. In het midden met pet is Koos Houwaart, de vader en grootvader van de hem omringende Houwaarts. Op 5 juni 1962 was het voor hem dubbel feest: hij was 83 jaar geworden en woonde nu al 50 jaar in hetzelfde huis Gortmolen 17-46. Veel gelukwensen en zelfs een muzikale serenade van “Klein Maar Dapper”viel hem ten deel. Bij het team van Oranjeplein zijn diverse oud-leden te herkennen.  

Achterste rij vlnr: Leen Donnars – Leen Scholten – Karel v.d.Toorn – Jaap Gelauf – Dries Hoogervorst – Karel Houwaart (zoon van Koos) – Piet Gelauf – Arie v.d.Graaf - Loek Houwaart (zoon van Arie) – Koos de Ligt – Dik Houwaart (zoon van Koos)
Middelste rij gebukt vlnr: Broer Heemskerk – Dik Houwaart (zoon van Jan) – Piet Houwaart (zoon van Jac.) – Jac. Houwaart (zoon van Jac) – Kees Houwaart (zoon van Koos)
Midden zittend vlnr: Piet v. Dongen – Arie Houwaart (zoon van Koos) – Piet Houwaart (zoon van Jan) – Henk Houwaart (zoon van Jac) – Koos Houwaart (hier de stamhouder) – Wim Houwaart (zoon van Jac) – Freek Dieke
Voorste rij vlnr: Jac Houwaart (zoon van Koos) – Thomas Schultz – Kees Gelauf – Herman Nieuwenburg – Jan Houwaart (zoon van Koos). 

Zoals reeds eerder verteld, werd het veld aan de Verlengde Waalsdorperlaan alleen maar gehuurd. Het onderhoud en maaien kwam voor eigen rekening en moest door de toenmalige vrijwilligers worden verricht. Hieronder een afschrift van de huurovereenkomst voor het seizoen 1962-1963.


Enkele uitslagen en/of verslagen van wedstrijden:
Senioren:
1 oktober 1961           Oranjeplein 1 - PDK 1 3-1
                                 Oranjeplein 2 - Lenig en Snel 2 2-3
                                 Oranjeplein 4 - RCDH 4 5-4
                                 Westlandia 6 - Oranjeplein 6 0-7

8 oktober 1961            Paraat 2 - Oranjeplein 2 2-2
                                  Oranjeplein 3 - BTC 3 0-7
                                  Oliveo 4 - Oranjeplein 4         11-3
                                  Oranjeplein 5 - Postalia 4 1-2  
29 oktober 1961           Oranjeplein 1 -  DSO 1 4-1
In 4B stuurde Oranjeplein DSO met een 4-1 nederlaag naar huis. Door dit resultaat kwam het aantal door de pleiners behaalde punten op zeven uit zes wedstrijden.
                                   Blauw Zwart 3 -  Oranjeplein 2 2-3
                                   Oranjeplein 5 -  Blauw Zwart 8 1-0
                                   Oranjeplein 6 -  GSC 6 6-0

18 maart 1962              Oranjeplein 1 -  Tonegido 1 0-5
In 4B boekte titelgegadigde Tonegido een kloeke 5-0 overwinning op Oranjeplein na bij rust door een doelpunt van Van Elleswijk reeds met 1-0 te hebben voorgestaan. Na de thee brachten andermaal Van Elleswijk, Tolk, Smit en Bolleboom de eindstand op 5-0
Binnenhof, 19 maart 1962

                                  Oranjeplein 2 -  Wassenaar 3 6-1
                                  RKDEO 4 -  Oranjeplein 3 3-2
                                  Oranjeplein 4 -  ODB 5 3-5
                                  VELO 6 -  Oranjeplein 6 2-3

25 maart 1962              DSO 1 -  Oranjeplein 1 2-2
Anders dan de thuiswedstrijd, waarin Oranjeplein een klinkende overwinning behaalde, was de uitwedstrijd ’n stuk moeilijker. Beide ploegen troffen elk tweemaal de roos. Een gelijkspel 2-2 was de einduitslag.
                                  Oranjeplein 2 -  Blauw Zwart 3 3-3
                                  Oranjeplein 4 -  VDS 4 4-3
                                  Oranjeplein 6 -  GONA 5 2-1

15 april 1962                 RVC 4 - Oranjeplein 2 6-3
                                    Postalia 3 - Oranjeplein 4          11-1
                                    Oranjeplein 5 - VUC 11 1-4
                                    Oranjeplein 6 - Westlandia 7 2-4


Hieronder het afschrift van de brief met Koninklijke Goedkeuring.


Hieronder enige actiefoto's uit een wedstrijd van Oranjeplein 1.

Keeper Jaap Meijburg vangt de bal voor de tegenstander gevaarlijk kan worden en Han Romijn kijkt bezorgd toe.


Wederom klaart Jaap Meijburg deze gevaarlijke situatie voor het doel. Han Romijn sprint voor alle zekerheid mee.

Bovenstaande foto is genomen tijden het Paastoernooi voor de jeugd.Eindstand van het seizoen 1961-1962 van de 4e klasse B KNVB
Tonegido 1                  20 32      kampioen en promotie
BEC 1                         20 27
De Postduiven 1           20 21
ESDO 1                       20 20
PDK 1                         20  19
Oranjeplein 1               20 19
Lenig en Snel 1            20 18
Steeds Volharden 1      20 17
DSO 1                         20 16
DRL 1                         20 14
Maasstraat 1                20   13      degradatie


Lees verder bij:  Seizoen 1962  of  ga terug naar Seizoen 1960  of ga naar  Home

E-mailen
Map