De historie van v.v. Oranjeplein

           (Laatste update 6-5-2021)  

Het seizoen 1952-1953

Zoals reeds eerder verteld moest onze club haar terrein en kleedtent aan de Fruitweg verlaten en kreeg van de Gemeente Den Haag een nieuw veld te huur aangeboden, dat gelegen was aan de Verlengde Waalsdorperlaan. Eigenlijk was de mogelijkheid aanwezig om daar twee velden te huren, maar het toenmalig bestuur durfde, gelet op de financiële positie van de club,  die gok niet aan en hield het op één veld. Op het naast ons gelegen terrein heeft in de beginjaren een handbalclub gespeeld en ’n keeper van die vereniging heeft bij Oranjeplein ’n poosje onder de lat gestaan. Later heeft de Gemeente het veld verhuurd aan de voetbalvereniging Postalia, welke laatste tot maart 1983 niet alleen onze buurman, maar ook in menig duel onze voetbaltegenstander is gebleven.

Om alles voor de start van de competitie gereed te hebben, moest er hard worden aangepakt. Er moest een klubgebouw worden gebouwd, waarin twee kleedkamers met wasruimte en toiletten. Tussen de twee kleedkamers kwam aan de voorkant een halletje met toonbank (de kantine) en aan de achterzijde werd de ruimte benut voor opslag van materiaal. Het veld moest worden voorzien van omrastering en hiervoor werden de beroemde oranje-witten betonpaaltjes gebruikt. De paaltjes werden door middel van een draad met elkander verbonden en achter de doelen werd gaas tussen de paaltjes gespannen. Er kwam ook een openbaar urinoir en er moest een bruggetje over een sloot worden gemaakt om de over de sloot geschoten ballen op te halen. 
Deze zaken zijn door mij heel snel opgesomd, maar de kleine (toen ook al!!) groep vrijwilligers is maanden in de weer geweest om alles op tijd klaar te krijgen en dat is ze nog gelukt ook, want op 24 augustus 1952 werd het nieuwe terrein en clubgebouw feestelijk geopend. In de Haagsche Courant van 25 augustus 1952 stond het volgende artikel:
Met enige luister werd Zondag het terrein van Oranjeplein aan de Verlengde Waalsdorperlaan geopend. Voorzitter P.M. van Leeuwen uitte zijn tevredenheid over de werkers, de heren gebroeders Rotteveel, gebroeders Houwaart, gebroeders Weening, F.Lenz, P.Gelauf en Hein Ciere voor hetgeen zij in korte tijd hadden weten te bewerkstelligen. Zij hebben hun vacanties en snipperdagen gegeven om het terreincomplex en clubgebouw, dat aan alle eisen voldoet, in orde te maken. Het afdelingsbestuurslid Jacq. Questro, complimenteerde het bestuur van Oranjeplein met het nieuwe terrein en bracht hulde aan de pioniers van deze vereniging, waarna hij overging tot het doorknippen van het lint, waarmede het terrein officiëel was geopend. De heer Questro mocht uit handen van voorzitter P.M.van Leeuwen een souvenir ontvangen. Ook de heer G.A.Veeren werd niet vergeten. Hij ontving ook een geschenk, terwijl zijn echtgenote met bloemen werd vereerd. De uitslagen van de gespeelde wedstrijden waren:

Oranjeplein 4 -  Terlaak 4 6-0Oranjeplein 3 -  Westvliet 2 2-2Oranjeplein 2 -  DHC-comb. 1-1Oranjeplein 1 -  DHC-comb. 4-2 Volgens de nog in het archief aanwezige polis verzekerde het bestuur het klubgebouw voor een waarde van  fl 6.000,-- tegen brand. De premie bedroeg toendertijd fl 34,91 per jaar.De samenstelling van het bestuur kende enkele wijzigingen. A.Lindeman trad af als commissaris en P.K.v.Aken trad toe als commissaris.Oranjeplein schreef 4 senioren- en 2 jeugdteams in bij de HVB en deze elftallen werden als volgt ingedeeld:Senioren Oranjeplein 1 in de 3 klasse AOranjeplein 2 in de reserve 3e klasse BOranjeplein 3 in de reserve 4e klasse DOranjeplein 4 in de reserve 4e klasse HJeugd Oranjeplein 1 in de 4e klasseOranjeplein 2 in de aspirantenklasse

 


Om de jeugd voor de trainingen op de doordeweekse middagen of avonden de verre reis naar het voetbalveld te Wassenaar te besparen werd er trainingsmogelijkheid gezocht en gevonden. En wel in de gymzaal van de school aan de Fannius Scholtenstraat bij het Oranjeplein. Daar werd ons, onder leiding van eerste elftalspelers en jeugdleiders (oa Jac. Houwaart Jr, Piet Gelauf Jr, Jan Kreulen en Jan Weening) , de basistechniek van het voetballen bijgebracht.
Zomaar wat uitslagen en/of verslagen van wedstrijden:

Lees  verder bij:  Seizoen 1953 of ga terug naar  Seizoen 1951 of ga naar  Home

E-mailen
Map