De historie van v.v. Oranjeplein

           (Laatste update 6-5-2021)  

Het seizoen 1945-1946.

 De competitie 1945-1946 van de afdeling ’s-Gravenhage van de NVB werd op 18 november 1945 gestart. In totaal waren 250 elftallen ingeschreven en de competities moesten sterk worden aangepast. Daarnaast duurden de wedstrijden in verband met terreinennood maar één uur.

Oranjeplein herleefde met nog precies twee gulden vijftig in kas. Het bestuur schreef nog geen elftallen in, wel werden er begin 1946 vriendschappelijke wedstrijden gespeeld op het veld aan de Houtweg.

Het was hoogst waarschijnlijk begin 1946 geweest, dat ik achter op de fiets bij mijn vader voor de eerste maal naar het voetbalveld van Oranjeplein ging. Via de Dierenselaan en de Escamplaan over de Leyweg de Houtweg op. Na een behoorlijk stuk fietsen lag er links van de weg een stuk weiland met doelpalen. Met een kruiwagen en een schop werden de koeienvlaaien er afgehaald en kon er gevoetbald worden. Omkleden moest gebeuren in de op het weiland aanwezige koeienstal en wassen deed men met het water uit de omliggende sloot.


Lees verder bij:  Seizoen 1946 of ga terug naar  Seizoen 1944 of ga naar:  Home
E-mailen
Map