De historie van v.v. Oranjeplein

           (Laatste update 6-5-2021)  

N I E U W S

Op 15 juni 2019 heeft v.v. Oranjeplein met 2 teams deel genomen aan de 10e versie van het Haagse voetbalhistorie toernooi. 

Voor meer informatie ga naar:  http://dehaagsevoetbalhistorie.nl

E-mailen
Map